Za zdravje mladih 2.0 (2017-2019)

CGP projekta enak v ZZM 1.0 in ZZM 2.0.

 

Morda se kdo spomni, da smo s prvim projektom za zdravje mladih 2015-2016 usposabljali promotorje zdravja in podpirali zanimive lokalne programe v naših stegih. Tudi tokrat je bilo podobno, a s pomembno razliko! Skavti smo v letih 2017-2019 znotraj mreže ZZM 2.0 prevzeli t.i. delovni sklop 4, pilotni projekt "Duševno zdravje mladih". V projekt smo vstopili z velikim načrtom, da se posvetimo duševnemu zdravju otrok in mladih. V sodelovanju s strokovnjaki z Inštituta Andreja Marušiča (IAM) smo pripravili in izvedli aktivnosti, ki odgovarjajo na slabo stanje duševnega zdravja med mladimi in celo otroki, kar pa predstavlja pomembne dejavnike tveganja za razvoj različnih zasvojenosti, depresijo itd. Tudi v skavtskih vrstah opažamo, da tovrstna problematika med otroki in mladimi narašča. Voditelji so se v teh treh letih lahko udeležili treh usposabljanj ter izvajali programe soočanja s pomočjo strokovnega mentorstva.

  • PROGRAM SOOČANJA: 16-urni program za krepitev pozitivne samopodobe, ki je prilagojen za delo v vejah in se ga lahko izvede tekom leta na srečanjih, izhodu ali taboru. Pred izvedbo programa soočanja je zaželjena udeležba na usposabljanju, kjer voditelj prejme delovno gradivo in priročnik z smernicami.

Poleg tega izvajamo:

  • DELAVNICE: krajše 90-minutne delavnice za različne starostne skupine, ki se bodo izvajale po šolah, mladinskih centrih, lokalnih skupnostih. Od oktobra 2018 do januarja 2019 smo na primer tako izvedli kar 5 delavnic "Skrite moči" v sklopu razstave Body Worlds Vital. V letu 2018 je bilo kar 8 delavnic izvedenih na različnih šolah. Precej delavnic pa smo izvedli na različnih manjših in večjih srečanjih za voditelje.
  • PREDAVANJA STROKOVNJAKOV ZA STARŠE, katerih namen je osveščanje in izobraževanje s področja razvijanja pozitivne samopodobe in preprečevanja zasvojenosti s tehnologijo. Strokovnjake gostili starši v Novi gorici (april 2018), Postojni (december 2018), Škofji Loki (januar 2019), v Teznem pri Mariboru (april 2019), Ravne na Koroškem (april 2019).
  • PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA VODITELJE, namenjene osveščanju in izobraževanju na področju soočanja z dejavniki tveganja za preprečevanje zasvojenosti. Za voditelje smo oktobra 2018 izvedli delavnice Duševne stiske in Čuječnost. Novembra 2018 pa smo gostili Majo Rahne na delavnici o superviziji. Avgusta 2019 gostili strokovnjake na SREČAnju.

 

17. december 2018 : POSVET ZZM

Posvet je potekal v sklopu konference Mednarodne zveze za zdravje mladih (YHO youth health organization) in sicer v angleškem jeziku. Na posvetu je delo, ki ga Skavti razvijamo v sklopu programov Duševno zdravje mladih predstavila asist. psih. Tina Podlogar.

 

 

8. avgust 2019 - Delavnice DZM na SREČAnju

15. oktober 2019 - Zaključna konferenca ZZM 2.0

Skavti smo soustvarjali okroglo mizo s izvajalci in deležniki programov na lokalni ravni. Ob koncu konference podelili tudi priznanja in plakete mladim promotorjem zdravja.

Zadnjič posodobljeno: 28. oktober 2019 (BT)