SDG-CTR in MDG

Trajnostni razvojni cilji - od 2015 do 2030

GLOBALNI CILJI Preveri : interaktivna spletna stran, ki jo upravlja platforma Sloga.

Cilj 1. Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu.
Cilj 2. Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo.
Cilj 3. Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih.
Cilj 4. Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar.
Cilj 5. Doseči enakovrednost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic.
Cilj 6. Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.
Cilj 7. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije.
Cilj 8. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse.
Cilj 9. Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije.
Cilj 10. Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi.
Cilj 11. Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja.
Cilj 12. Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe.
Cilj 13. Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam* (*ob priznavanju, da je najpomembnejši mednarodni medvladni okvir za pogajanja o boju proti podnebnim spremembam na svetovni ravni Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja).
Cilj 14. Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj.
Cilj 15. Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti.
Cilj 16. Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh.
Cilj 17. Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj.

PUBLIKACIJA V ANGLEŠČINI - OKTOBER 2014. V njej lepo nazorno prikazani vsi cilji za naslednjih petnajst let. Preberite ... bodite ozaveščeni. Zapisano v stilu "Child friendly". :)

MILENIJSKI RAZVOJNI CILJI - OD 2000 DO 2015

 1. Izkoreniniti skrajno revščino in lakoto
 2. Doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo
 3. Zagotoviti enakost med spoloma in dati več moči ženskam
 4. Zmanjšati smrtnost otrok
 5. Izboljšati zdravje mater
 6. Boriti se proti virusu HIV/Aidsu, malariji in drugim boleznim
 7. Zagotoviti okoljsko trajnost
 8. Razvoj globalnega partnerstva za razvoj

The eight United Nations' Millennium Development Goals are:

 1. Ending hunger and poverty
 2. Education opens doors
 3. Empowering girls
 4. Helping children survive
 5. Keeping mothers healthy
 6. Preventing diseases
 7. Saving the planet
 8. Promoting peace through partnership