Globalno učenje

PREZI / november 2017

AKCIJE  SVET BREZ ODPADKA VEŠČINA RAZMIŠLJANJA
MIR IN NENASILJE ORODJA ZA GU TRAJNOSTNI RAZVOJ


Kratek opis projekta:

Globalno državljanstvo, globalna odgovornost, kritično in kreativno razmišljanje, izbiranje okolju in ljudem prijaznega življenjskega stila, preseganje vzorcev in iskanje rešitev onkraj okvirjev, povezanost in prepletenost vsega in vseh... Pomembno je, da se kot posamezniki zavedamo svoje vloge v svetu in prevzamemo odgovornost za svoja dejanja. Pri tem nam pomaga globalno učenje, ki nam skuša omogočiti razumevanje svetovnih problemov ter nas opremlja z znanjem, veščinami in vrednotami, ki jih kot državljani sveta potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi.

Ključna odgovornost skavtov in skavtskih gibanj je, da s svojim zgledom in dejanji prispevamo k boljšemu svetu.

Predstavitev in najava projekta na Svetu Združenja, 8. november 2014
PREZI prezentacija Globalno učenje

 

Opis projekta v angleščini - LINK. (kmalu)
DESCRIPTION OF THE PROJECT IN ENGLISH - LINK. (kmalu)

Podatki o projektu:

Uradno polno ime projekta (se vedno uporablja kar v angleščini):
SCOUTING OUR WAY TOWARDS GLOBAL CITIZENSHIP IN EYD 2015 AND BEYOND
Uradno ime: Scouts and Guides Active Global Citizens
Uradno ime projekta v slovenščini: Skavtinje in skavti razmišljamo globalno

Vodja projekta: Pavol Kaššak iz nevladne organizacije NaZemi (Češka).
Koordinatorica za ZSKSS: Barbara Tehovnik
Odgovornost: Poverjeništvo za mednarodne odnose (Urška Mali Kovačič, poverjenica 2014 - 2020)
Uradni mail projekta: glokalni@skavti.si

Trajanje projekta: 8.12.2014 - 8.12.2017
(*programi se bodo izvajali tudi po koncu projekta)

Zaključna evalvacija (v angl.)

POVZETEK REZULTATOV PRI SKAVTIH V SKLOPU GLOBALNEGA UČENJA

 • Prenos dobrih praks med organizacijami (7 držav --> 7 NGO + 7 skavtskih organizacij).
 • Mreženje s strokovnjaki na področju globalnega razvoja in z drugimi skavtskimi organizacijami.
 • Skavti prvič ozaveščamo kaj sploh je globalno učenje in kaj vse paše v to področje in metodologijo učenja.
 • Izobražujemo skavtske voditelje in trenerje za trajnostni razvoj, za mir, aktivno participacijo in kritično ter kreativno razmišljanje.
 • Ustvarjamo ekipo 15 skavtskih trenerjev globalnega učenja, ki širi znanje in podpira sovoditelje v ZSKSS.
 • Svoje znanje vsako leto preusmerjamo v t.i. "akcije v globalno smer" - PP akcije, SKVO akcije, STEG-ove akcije, TZV, TŠ akcije. To pomeni, da obstoječe aktivnosti nadgrajujemo z globalnimi nameni in ozaveščanjem o aktualnih problematikah. 
 • Vsako leto (od 2015 naprej) se tradicionalno pridružimo s svojimi lokalnimi akcijami k Tednu globalnega učenja (tretji teden v novembru).
 • Mednarodne izmenjave, mednarodni sestanki (partnerska srečanja v Berlinu, Atenah, Krakowu in Ljubljani), druženja skavtskih ekspertov na mednarodni ravni (Praga, Banska Stiavnica, Planica).
 • 2017 organiziramo 5-dnevno zaključno srečanje 11 partnerjev v Sloveniji (58 udeležencev iz 7 držav) - ISM Planica 2017 "Jump start the change!"!
 • Spremljamo mednarodne odprave (Volgograd 2016, Kenija 2016) in sprejemamo svet kot učilnico.
 • pa še kaj ...

KRONOLOŠKA ZGODBA GLOBALNEGA UČENJA PRI SKAVTIH

 • Decembra 2013 so predstavniki društva Humanitas pristopili k Skavtom s predlogom za sodelovanje v zgodbi novega projekta, ki bi povezal skavte in nevladnike s področja globalnega učenja in na tehtnico postavil naše potenciale in ravnanje za boljši svet. Sledilo je uspešno sodelovanje v procesu prijave na Europe Aid sklad.
 • Januarja 2014 zastavimo in potrdimo osnoven koncept. Načeloma sodelujeta v vsaki državi po ena nevladna organizacija, kjer so strokovnjaki s področja globalnega učenja, in ena skavtska organizacija, kjer bodo člani pod vodstvom strokovnjakov in mentorjev zrasli v voditelje sprememb na svetovni ravni in v aktivne odgovorne državljane, ki jim ne bo vseeno kaj se dogaja na drugem koncu sveta.
 • Septembra 2014 smo dobili zeleno luč za projekt z delovnim imenom "Globalno učenje". Partnerji iz sedmih evropskih držav (ČEŠKA, NEMČIJA, GRČIJA, ŠKOTSKA, POLJSKA, SLOVAŠKA IN SLOVENIJA) si bomo prizadevali mladim skavtom ponuditi znanje in spodbudo za akcije na globalnem nivoju. Gre za ozaveščanje o akutalnih izzivih človeštva (Milenijski razvojni cilji, Trajnostni razvojni cilji) ter pomoč pri oblikovanju metod, pristopov, pripomočkov, ki bi skavtom pomagali, da svoj potencial v polnosti izkoristimo tudi izven "meja" za odgovarjanje na izzive človeštva. 
 • Projekt predstavimo na Svetu Združenja v Ankaranu novembra 2014 in omenimo, da bomo prvič črpali direkt iz EU (brez posredovanja slovenskih ministrstev). Projekt je zanimiv tudi v tem, da so nevladniki prepoznali vrednost skavtskega dela in si zaželeli delati s skavti - ni bilo obratno, ko ponavadi skavti prosimo strokovnjake za sodelovanje v naših projektih.
 • Zgodba globalnega učenja za člane se je začela z januarjem 2015. V prvem tednu februarja 2015 sta v Nemčijo že odpotovali dve naši skavtski "odposlanki" - vodja projekta Barbara Tehovnik in poverjenica za mednarodne odnose Urška Mali Kovačič, ki sta nacionalni koordinatorki projekta v ZSKSS. Srečanje je potekalo od 2. do 5. februarja 2015 v Berlinu. Srečanje je bilo tiste "zagonske" oziroma "štartne" narave. Da se strokovnjaki in skavti med seboj vidimo in spoznamo, dorečemo kakšna bodo pravila igre in pristavimo na pladenj projekta še kakšno idejo.
 • Marca 2015 smo pripravili razpis za trenerje globalnega učenja in osnovali ekipo 9 skavtskih voditeljev, ki so se lotili poglabljanja v tematike in potenciale globalnega učenja. Od aprila 2015 do aprila 2016 smo izvedli kar 12 dni usposabljanj skupaj s partnerji iz Humanitasa. Vmes smo že snovali ideje in razmišljali kje se globalno učenje vse skriva v skavtskem življenju in kaj bi se še dalo pri skavtih narediti s tem. 
 • Marca in aprila 2015 zaštartamo vzporedno zgodbo "Stop the violence", v katero se vključijo tri trenerke globalnega učenja in oktobra 2015 odidejo v New York na izobraževanje s področja metod za dvigovanje spoštovanja človekovih pravic. V letu 2016 pripravijo in potrdijo Smernice za nenasilje v ZSKSS.
 • Tekom poletja 2015 so nekateri stegi že poskusili izvajati kakšen premik k bolj kritičnemu in kreativnemu razmišljanju o svetu okrog nas - ne samo v veji PP, aktivnosti in pogovore se je spodbujalo tudi po ostalih vejah.
 • Intenzivno se doda podpora projekta tudi procesu vzpostavitve Skavtskega kompetenčnega modela. Trenerji sodelujejo v SKM procesu od začetka do septembra 2016.
 • Teden globalnega učenja v novembru (14. - 22. 11. 2015) je predstavljal nov korak osvetlitve kaj se bi lahko pri skavti globalnega učili - za vsako vejo smo pripravili eno aktivnost in akcijo oplemenitili še s pridobitvijo našitka globalnega učenja.Obisk Bena Ooka iz Kenije na Svetu Združenja 14. 11. 2015 in izdaja namizne igre bosta poleg tedna globalnega učenja zagotovo predstavljala rezultate jesenskega dela koordinatorjev in trenerjev GU.
 • 19. - 22. november 2015 je čas popotovanja trenerjev na Češko, kjer so se srečali s skavti iz 7 partnerskih držav in 8 gostujočimi motivatorji in izobraževalci iz vsega sveta. Motivacijska konferenca naj bi predstavljala začetek prenosa znanja od trenerjev naprej na skavtske skupine in v skavtske organizacije. Hkrati pa naj bi konferenca sprožila tiste Akcije v globalno smer, o katerih se je govorilo že od julija 2015 naprej. Več kot 120 skavtov in nevladnikov se nas je najprej zbralo na motivacijskem dogodku v Pragi (8 TEDx govorov) in nadaljevalo z usposabljanjem v Lytomišlu, kjer so govorci izvajali delavnice.
 • Spomladi 2016 se zgodijo prvi seminarji, ki jih izvaja prva generacija trenerjev globalnega učenja - Življenjski stili z Jasno Tuta, Kako preprečiti nasilje in kaj potem s STV trenerkami, Zelena Ljubljana s Skavtsko okoljsko vzgojo
 • Z zimovanji 2016 zaživijo tudi Akcije v Globalno smer - kar precej stegov se loti in naredi korak naprej, naveže stik s pisarno in pripravi svojo globalno zgodbico s pomočjo sistema 9-4-4.
 • SLOVAŠKA 2016 - od 25. do 29. maja 2016 se je ekipa skavtskih trenerjev GU mudila na Slovaškem - na drugem večjem srečanju z namenom, da se podeli dobre prakse in kaj novega nauči za prenos v domače organizacije. Imeli smo možnost spoznati zgodbo kraja Banska Štiavnica, kjer so mladi skavti obudili zaraščeno Kalvarijo in jo spremenili v mestno turistično in zgodovinsko atrakcijo. S pomočjo prostovoljnega dela in ogromno vložka v ohranjanje dediščine.
 • Za poletje 2016 smo pripravili dve spodbudi - ekološko obarvani (EcoLabel in Tabor kot EKO-zgled) in tri spodbude za izvajanje na tabornih šolah (Potrošništvo, Uvod v GU in Kritično in kreativno razmišljanje).
 • Jeseni 2016 ponovimo tradicionalni Teden globalnega učenja, ki ga obarvamo z tematiko MIR in podčrtamo z aktivnostmi učenja nenasilne komunikacije. V 2016 se pridruži še 100 skavtov več, tako da se nas nabere 600 vključenih.
 • Z oktobrom in novembrom se začne tudi osvetlevanje Laudato si' - papeževe okrožnice o boljšem ekološkem ravnanju - tako v naravi kot v družbi in v odnosih. Zgodi se seminar z Brankom Cestnikom in udeležba dveh voditeljev na seminarju na Kostariki, ki ga soizvaja tudi poverjenica Urška Mali Kovačič. Aprila 2017 izdamo knjižico z refleksijami iz Laudato si'.
 • Maja 2017 se zgodi največji dogodek projekta na slovenskih tleh - "Jump start the change - Planica 2017". Mednarodno srečanje skavtskih trenerjev globalnega učenja. 58 udeležencev je 5 dni delilo dobre prakse in razmišljalo o moči, ki bi jo lahko skavtsko gibanje udejanilo z namenom izboljšanja trenutnih razmer v svetu.

DELO Z VODITELJI: USTVARJAMO TRENERJE GLOBALNEGA UČENJA

Ključni del projekta, bistvo vsega, glavni cilj je ... usposobiti oziroma opolnomočiti skavtske voditelje, da postanejo zgled, mentorji in trenerji na področju globalnega učenja. Pri tem nam pomagajo strokovnjaki iz društva Humanitas in ostali partnerji v projektu. Marca 2015 smo objavili razpis, preko katerega smo izbrali in sestavili ekipo 10 voditeljev in voditeljic, ki se bodo kot prva generacija izobrazili za trenerje globalnega učenja ter nato širili svoje znanje na naslednje generacije.

Te zanima?
Sporoči na glokalni@skavti.si ali pa poverjenici za mednarodne odnose Urški!

AKCIJE V GLOBALNO SMER: IŠČEMO KLANE, POSAMEZNIKE, SKUPINE

Vsako leto bomo spodbudili vsaj 10 klanov po Sloveniji, da izvedejo kakšen mini-projekt ali aktivnost, ki bo na nek način imela širši vpliv, širši namen ... Vsaka od skupin bo prejela tudi malce finančne spodbude za izvedbo projekta (okoli 100€ na akcijo). Spodbujali bomo, da bodo del namena in ciljev projekta tudi globalne narave, v smislu, kako na primer mi skavti, s svojim klanovskim taborom vplivamo na svet na globalni ravni.

PP projekti, ki jih bomo vsebinsko v celoti podprli, finančno pa nekatere večje le simbolično (100€) se lahko izvajajo na tri načine: a) ozaveščajo klanovce v skupini, b) se ozaveščeno izvajajo ali c) ozaveščajo druge.

A) Razmišljanja, debate na PP srečanjih, delavnice za PP. Ozaveščanje o tem kaj naša osebna sprememba pomeni na globalni ravni ali pa kaj sprememba našega "ekološkega odtisa" na potovalnem taboru pomeni na globalni ravni,  ...

B) Akcija! Drugače pristop in izvajanje projekta/aktivnosti (srečanja, potepa, izhoda, tabora, zimovanja ...) na ozaveščen način. Pravično nakupovanje, ekološko gibanje, zavedanje o pomenu lastega "odtisa" na taboru ....

C) Konkretna PP akcija z namenom ozaveščanja o globalnih problemih. Pomoč revnim, pomoč lačnim, ekološka pomoč, pomoč materam v stiski, pomoč prikrajšanim otrokom pri izobraževanju ...

D) In podobno ...

Te zanima? Bi vaš klan bil zainteresiran za kaj takega? Sporočite na glokalni@skavti.si!

Projekt Globalnega učenja spada pod Poverjeništvo za mednarodne odnose (Urška Mali Kovačič). Trenutno ga koordinira zaposlena v skavtski pisarni Barbara Tehovnik.