SREČAnje

#srečanje2019

VEČ FOTO IN INFO O OSREDNJEM DOGODKU NA ---- >>> http://srecanje.skavt.net/  

 

Projekt SREČAnje želi mlade naučiti kritičnega presojanja nepreverjenih informacij in pomena pravice vsakega človeka do dostojnega življenja, jim omogočiti izkušnjo osebnega stika z ljudmi, ki jih niso vajeni in so pogosta tarča predsodkov in nestrpnosti, ter usposobiti za širjenje vrednot spoštovanja vsakega človeka, strpnosti in solidarnosti v družbi.

1. marec–1. november 2019

»Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov«. 


 

KLJUČNE AKTIVNOSTI


1. FAZA = VEDETI

Ali je za »vedeti« res dovolj slišati o, prebrati, predpostavljati? Ko gradimo spoštovanje, dvigujemo razumevanje in spodbujamo strpnost, je vedno treba začeti pri sebi – koliko in kaj v resnici vem, kje pa moram za iskrenost do sebe in drugih izkusiti in izvedeti še nekaj več, da lahko odprem pot razumevanju drugih in medsebojne različnosti, s katero se srečujem na vsakem koraku.

 • 3 seminarji – 250 udeležencev – 8 h

2. FAZA = IZKUSITI

Podati se v neznano, občutek negotovosti, morda napačnih predstav. Izkušnja poti brez vedenja, kaj te čaka na cilju. Služenje = narediti za nekoga nekaj dobrega in nič pričakovati v zameno. Udeleženci se bodo srečali s samim seboj, z drugimi v skupini ter s človekom ali ljudmi, ki potrebujejo njihovo pomoč.

 • CILJ = 30 akcij – 250 udeležencev – 48 h
 • DOSEŽENO = 33 SREČAnj - 252 udeležencev - 455 "gostiteljev" - 48 h
IZKUSITI --- 5. in 6. avgusta je več kot 450 mladinskih voditeljev (prostovoljci, skavtski voditelji) po vsej Slovenijo opravljalo posebna SREČAnja. S pomočjo 56 gostiteljev so ustvarili 56 dobrih zgodb za več kot 1200 ljudi. Od sedaj naprej je v slovenskem prostoru več razumevanja, sočutja, strpnosti in spoštovanja. Zgradili so se novi mostovi za bolj kvalitetno sobivanje in sodelovanje. 
Odziv s strani vseh sodelujočih je bil neverjeten: 
 • "Bilo je NEPOZABNO! Prvič sem preživela noč oz. prespala v šotoru in to skupaj s svojimi otroki." /// "Hvaležna sem za to izkušnjo, ker mi je dala motivacijo za zdravo življenje. Sedaj verjamem v to, kar tukaj v Terapevtski skupnosti delamo in v kar nas usmerjajo. Dobila sem jasno sliko in stik z mladimi ljudmi, torej skavti, ki vrednote, ki se jih tu učimo, že imajo in jih tudi živijo", sta povedali uporabnici Terapevtske skupnosti za zasvojene starše z otroki. 
 • "Naučili smo se, da če poznaš eno osebo z avtizmom, poznaš le eno osebo z avtizmom, so si res zelo različni. Lahko so zelo direktni ali pa zelo zaprti, oboje smo izkusili. Dovolj jim je bil že pogovor in druženje, je drugače kot pri skavtih, ko smo vajeni nenehne akcije." voditeljica Dol-Dolsko 1 (SREČAnje v društvu ASPI)
 • "Izkušnja s skavti nam je bila res lepa. Povedali so, da so se pri nas počutili dobro. Za delo so radi poprijeli. Zanimivo jim je bilo terensko delo na ulici.Brezdomci so jih medse dobro sprejeli. So že navajeni različnih skupin. Želeli bi si še takega sodelovanja." Vodja Dnevnega centra za brezdomce v Ljubljani"
 • Z eno besedo "SUPER" je bilo. Otroci beguncev so uživali in tudi skupina migrantov, ki je šla s skavti v hribe, je prišla res zadovoljna nazaj in so rekli, če bomo lahko drugo leto ponovili." Primož J., Slovenska Filantropija

ČASOPIS TABORA - POSEBNA IZDAJA
Prva dva dni velikega vseslovenskega tabora skavtskih voditeljev sta potekala v lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji. V kar 56 krajih so skavtski voditelji obiskali ranljive skupine oz. pripravili nekaj posebnega za skupnost. Bilo je noro - naenkrat se je zgodilo toliko dobrega, spletlo se je kar nekaj novih poznanstev in zgradilo precej novih mostov sodelovanja. Od nasmehov, objemov in stiskov rok do urejenih igrišč in poti. Vse to si preberite na osmih straneh posebne izdaje Tabornega časopisa SREČAnje 2019!

 

3. FAZA = RAZUMETI

Strpnost –  Sočutno poslušanje –  Sovražni govor –  Kultura dialoga –  Kritično in kreativno razmišljanje

 • 5 delavnic – 250 udeležencev
RAZUMETI --- 8. in 9. avgusta so se mladinski voditelji udeležili delavnic, na katerih so krepili veščine sočutnega poslušanja, kreativnega in kritičnega razmišljanja, strpnega vodenja in vedenja, kulturnega dialoga ter se opolnomočili tudi na področju zagovarjanja stališča da sovražni govor ni nikoli rešitev. 
Delavnice
 • Kreativno in kritično razmišljanje z Nastjo Mulej
 • Sočutno poslušanje z Javorjem Škerl Vogelnikom
 • Strpnost v vzgoji, pri vodenju in v odnosi z Markom Juhantom
 • Kultura dialoga s Patricijo Škornik Virtič iz Platforme Sloga
 • Sovražni govor ni nikoli rešitev z Majo Drobne
 • Nisi.sam z Mileno Pačnik

4. FAZA = DELOVATI

Vodena refleksija, v kateri bodo udeleženci ozavestili znanje, izkušnjo in razumevanje ter predlagali kreativne rešitve za obravnavo vsebin pri prostovoljnem delu z otroki in mladimi.  Prejeli bodo tudi gradivo za nadaljnje ozaveščanje otrok in mladih, s katerimi vse leto delajo v svojih lokalnih mladinskih skupinah.

 • 25 refleksij – 250 udeležencev

Gradivo:

Zbudi se! PDF GRADIVO z aktivnostmi

5. 6 INFOGRAFIK V OKVIRU FB+INSTRAGRAM KAMPANJE, 2 ČLANKA

Infografike - PDF

 1. Sreča.PDF
 2. Spoštovanje.pdf
 3. Sodelovanje.pdf
 4. Sočutje.pdf
 5. Strpnost.pdf
 6. Sobivanje.pdf

 CILJI PROJEKTA 

Cilj 1: Mlade naučiti kritičnega presojanja nepreverjenih informacij in pomena pravice vsakega človeka do dostojnega življenja.

Pričakovan rezultat: Udeleženci projekta skozi samovrednotenje ozavestijo pomen spoštovanja človekovih pravic.

Cilj 2: Mladim omogočiti izkušnjo osebnega stika z ljudmi, ki jih niso vajeni in so pogosta tarča predsodkov in nestrpnosti.

Pričakovan rezultat: Udeleženci projekta so na podlagi svoje osebne izkušnje sposobni globljega razumevanja drugih in njihovih življenjskih situacij.

Cilj 3: Mladinske voditelje usposobiti za širjenje vrednot spoštovanja vsakega človeka, strpnosti in solidarnosti v družbi.

Pričakovan rezultat: Udeleženci projekta so na podlagi svoje osebne izkušnje sposobni globljega razumevanja drugih in njihovih življenjskih situacij.

CILJNE JAVNOSTI

Primarna ciljna javnost so mladinski voditelji med 18 in 29 let, ki kot prostovoljci delajo z otroki in mladimi (6-21 let). Večinoma so študenti, zaposleni, nekateri tudi brezposelni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadnjič posodobljeno 14. 8. 2019 (BT)