Nove priložnosti za izboljšanje zdravja naših članov

SPREJMI IZZIV(E) [prehrana in gibanje]

TE ZANIMA DUŠEVNO ZDRAVJE V STEGU [usposabljanje in program]

POSTANI PROMOTOR ZDRAVJA V SVOJEM KRAJU [usposabljanje in program]

IZKORISTI "ZDRAV" MATERIAL ZA SKAVTSKI PROGRAM

Zadnja leta ne samo na terenu, saj s pomočjo projektov odkrivamo nove možnosti osveščanja, spodbujanja ter tudi usposabljanja voditeljev za odpiranje področja zdravja v svojih vejah.

Po uspešno zaključenem projektu Za zdravje mladih (2015-16) smo dobili priložnost, da nadaljujemo in nadgradimo začeto delo, saj so v okviru Ministrstva RS za zdravje prepoznali dobro delo in potencial, ki ga SKAVTI prinašamo v slovenski mladinski prostor. 

Tako smo za prihodnji 2 leti pripravili dva nova projekta, ki se med seboj lepo dopolnjujeta in za katera upamo, da bosta zaživela predvsem v stegih. Eden pokriva področje prehrane in gibanja, drugi pa se ukvarja z usposabljanjem promotorjev zdravja in odpira še eno neodkrito polje – duševno zdravje. Oba projekta bomo koordinirali čim bolj enotno, v pisarni bosta zanju odgovorni Barbara Tehovnik in Mateja Dobovšek, v izvršnem odboru pa Urška Mali Kovačič in Nejc Kurbus.

izzivaj@skavt.net

zdravjemladih@skavt.net

Zakaj zdravje?Kako poteka izvajanje

Aktivna vključitev stegov, vej ali posameznikov se začne s tem, da se skavt/inja prijavi preko prijavnic ali pa pokliče/piše v pisarno, kjer se dogovori za UVODNO USPOSABLJANJE. Na njem bomo podrobno predstavili in razložili, kako bodo posamezne skupine – cel steg ali posamezne veje v obeh projektih sodelovali. 

Aktivnosti so delno pripravljene, kar posamezni veji ali celemu stegu bistveno olajša izvedbo. Ob tem vam bomo nudili VSEBINSKO PODPORO TER PODPORO PRI KOMUNICIRANJU v vaši lokalni skupnosti. Načrtujemo namreč pripravo paketa, kjer boste dobili informacije in usmeritve, kako komunicirati na družabnih omrežjih, v župniji, v mladinski skupnosti, s starši in z lokalnimi mediji. Projekta nista administrativno zahtevna, kar bo vsem olajšalo delo.

Vsak skavt lahko z odločitvijo o bolj zdravem načinu življenja in z zdravimi navadami, ki jih bomo v obeh projektih pridobili, pripomore, da bo naša skupnost premikala meje na področju zdravja. Želimo si biti vzor drugim. Saj veste, vsak posameznik lahko naredi malo, učinek v skupnosti pa je ogromen.


Zadnjič posodobljeno: 5.9.2018 (BT), pred tem 18.1.2018