Evalvacijska orodja za trenerje

Analiza s pomočjo krogov

Mnenjska lestvica

Pajkova mreža

PA ŠE TOLE

 

IZVEDBA ORODIJ:

  • Trenerji, ki ste ŽE IZVAJALI orodja: prosim vas, da orodja izvedete tako kot v prejšnji fazi, s to razliko, da daste velik poudarek na refleksiji kaj se je dogajalo v vmesnem času, torej v času med začetno in vmesno evalvacijo. Naj naveden nekaj primerov: npr. ali je skupina v tem času delovala na področjih, kjer so želeli oziroma so se za njih opredelili. Ali so kakšne razlike v razmišljanju med vplivom, ki ga imam jaz kot posameznik/moj steg na svoje lokalno in globalno okolje?  Lahko jim postavite tudi splošno vprašanje: »Kaj se vam zdi se je v tem času spremenilo za vas same«, ipd. Orodji krog in pajkova mreža poskusite čim bolj osvetliti v luči kaj se je spremenilo v času med obema evalvacijama in kakšna so bila dejanja, uvidi, spremembe posameznikov in skupine. Seveda tudi v tej fazi s skupino razmišljate kaj in na katerem področju bodo delovali naprej.
  • Trenerji, ki boste orodja izvajali PRVIČ: orodja izvedete normalno s poudarkom na dobri debati in dobrimi zapiski z vaše strani.
  • Prosimo vas, da mnenjske lestvice razmnožite (toliko kot je vaših članov skupine) in izpolnjene vprašalnike pošljete Barbari Tehovnik na ZSKSS.
  •  Vsa ostala gradiva
    • VE_Analiza s pomočjo krogov_ZBRINIK, 
    • VE_Pajkova mreža_Refleksija 
    • FOTOGRAFIJO pajkove mreže pa pošljite kar na moj elektronski naslov: petra.zaloznik@gmail.com.

 

Rok za oddajo gradiv je 30.10.2017. To je res skrajni rok, saj se evalvacija projekta zaključi v prvem tednu novembra.

Za vse, ki imate radi večjo preglednost pa vam vse posredujem še v preglednici.

V primeru dodatnih vprašanj pa se lahko vedno obrnete na moj elektronski naslov: petra.zaloznik@gmail.com.

 

Lep pozdrav,

 

Petra