Za zdravje mladih 1.0 (2015-2016)

Projekt Za zdravje mladih deluje v smeri preprečevanja bolezni povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih. Z aktivnostmi v projektu želimo:

  1. Izboljšati prehranjevalne navade otrok in mladih ter jih spodbuditi k redni telesni dejavnosti.
  2. Preprečiti tvegana vedenja zlorabe alkohola, tobačnih izdelkov in prepovedanih drog pri otrocih in mladih.
  3. Ozavestiti mehanizme za obvladovanje stresa ter okrepiti pozitivno samopodobo otrok in mladih (duševno zdravje).
  4. Otroke in mlade informirati o pomenu zdrave spolnosti na starosti primeren način.
  5. Raziskati področje drugih oblik zasvojenosti in pripraviti ozaveščevalne programe.
  6. Opolnomočiti mladinske delavce v nevladnem sektorju in druge deležnike, ki so v stalnem stiku z otroki in mladimi, z orodji za izvajanje preventivne dejavnosti zdravja otrok in mladih v lokalnih skupnostih.

V projektu sodelujemo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov kot nosilci projekta ter drugi partnerji v projektu: Mladinsko združenje Brez izgovora, Zveza tabornikov Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Radiotelevizija Slovenija.

Projekt financira Norveški finančni mehanizem, nosilec programa s strani države pa je Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Projekt je s svojim delovanjem začel januarja 2015 in bo trajal vse do konca oktobra 2016.