Mir in nenasilje

Reševanje konfliktov, oktober 2015

Avtorica članka Klavdija Štajdohar, Humanitas

ČLANEK SKAVTIČ - Kako preprečiti konflikte

Teden globalnega učenja 2016 - MIR

Novembra in decembra smo aktivnosti, ki so se povezovale s tednom globalnega učenja 2016 v celoti povezali z "mirom". 5 delavnic si lahko skavtski voditelji potegnete dol preko spodnjega gumba. Ostali pišite "Rad bi prejel PDF TGU 2016." na glokalni@skavti.si in boste PDF prejeli po e-pošti.

TGU 2016 - Delujmo skupaj za svet miru

Vzgojni pristopi, Marko Juhant, 15. marec 2017

Predavanje, pogovor in pričujoči zapis naj bo v pomoč pri voditeljskem delu in razmisleku posameznikov v skavtskih voditeljskih vodah, ko pridejo do točke, kjer je potrebno ozavestiti in se spomniti kako otrok in mladostnik raste in se razvija ter kako mu lahko kot starejši brat, uspešnejši vrstnik pri tem bolj učinkovito pomagamo. 

Avtorica zapiskov Barbara Tehovnik, ZSKSS

ZAPISKI S PREDAVANJA - Vzgojni pristopi 

 

Sovražni govor globalno in lokalno

Skavtinje in skavti - ste vedeli, da imamo v Sloveniji spletno oko? Če opazite na spletu kakšen žaljiv, resnično neprimeren govor ali pa grožnje, lahko to prijavite preko enostavnega spletnega orodja in aktivno pomagate preprečevati nasilno komunikacijo. Koordinator te prijavne točke je Andrej Motl.  

Prijavna točka je bila s finančno pomočjo programa Varnejši internet ustanovljena septembra 2006, uporabniki spleta pa so lahko nezakonite vsebine začeli prijavljati v marcu 2007, ko je bila zagotovljena tehnološka platforma, oblikovana spletna stran www.spletno-oko.si in vzpostavljeno sodelovanje s policijo.

Prijavna točka Spletno oko deluje v okviru Centra za varnejši internet, ki ga koordinira Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, v sodelovanju s partnerji ARNES, Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Zavodom MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija INEA pri Evropski komisiji (prek Instrumenta za povezovanje Evrope) in Direktorat za informacijsko družbo pri Ministrstvu za javno upravo.