Izzivaj uživaj! (2017-2019)

FB: @izzivajuzivaj

V okviru tega projekta boste izzvani, da v svoji veji in/ali stegu stopite v akcijo in se priključite vseslovenskemu gibanju za zdravje. Prejeli boste priprave 20-ih izzivov, izmed katerih si jih boste izbrali 10, ki jih boste izvedli v obdobju 1,5 let. Izzivi so vsebinsko pripravljeni in se stopnjujejo na način, da udeleženci najprej zaznajo svoje navade, pridobijo nova znanja in izkušnje ter se odločijo za boljše izbire, ki jih nato širijo.

Pripravljeni bodo podporni pripomočki, skupina pa si potem zada cilj in izvedbo načrtuje za svojo situacijo, svoje okolje in na ta način razvije idejo naprej. Posamezne skupine ali celoten steg lahko za to izkoristijo svoje že obstoječe aktivnosti ali pa pripravijo nove.

Pri tem je pomembno, da se čim bolj vključi lokalno skupnost – razna društva, morda šolo in z njimi sodeluje. Opažamo, da vpetost stega v lokalno okolje pozitivno vpliva na številčnost in kakovost dela ter dolgoročno prihodnost stega. Pri tem bomo skupine tudi podprli z orodji, kako komunicirati v lokalni skupnosti. Za vsakega udeleženca (tako skavta kot občana v lokalni skupnosti) se bo beležila udeležba na izzivih.

Sprejmi izziv – prilagodi ga svojemu okolju – se povezuj – in zmagaj!

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

 

Zadnjič posodobljeno: 23.5.2018 (MD)