Mladinski delavec

Od 1. 2. 2018 do 30. 9. 2018 smo v okviru Javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju zaposlili mladinsko delavko Evo Trivunović.

Operacijo sofinancira www.eu-skladi.si.

NAZIV OPERACIJE

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 1

KRATEK OPIS OPERACIJE

Mladinska delavka sodeluje pri pripravi podlag in gradiv v sklopu celovite programske prenove v organizaciji ter prenove usposabljanj voditeljev.

REZULTAT

Čas zaposlitve: 1 mesec po zaključku sofinanciranja operacije

PREDNOSTNA OS OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EKP V OBDOBJU 2014 – 2020

8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«

PREDNOSTNA NALOŽBA

8.2: »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), predvsem tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«

SPECIFIČNI CILJ

8.2.1: »Znižanje brezposelnosti mladih«

NAZIV RAZPISA

Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«

KRATEK NAZIV RAZPISA

JR »Zaposlitev na področju mladinskega dela« 

Mladinska delavka opravlja naloge v okviru prenove programa in usposabljanj v ZSKSS, prvenstveno pri načrtovanjih in pripravi gradiv:

  • PRIPRAVA VSEBINSKIH PODLAG ZA PROGRAMSKA PODROČJA, PRENOVA SISTEMA OSEBNEGA NAPREDOVANJA IN VPELJAVA SKAVTSKEGA KOMPETENČNEGA MODELA – sodelovanje v delovnem timu, skrb za organizacijo delovnih srečanj, priprava zapisnikov in poročil, pomoč pri pripravi ogrodij za programske dokumente, zbiranje in urejanje gradiva in virov, komuniciranje z avtorji in pisanje posameznih programskih dokumentov. 

  • SKRB  ZA PRIPRAVO IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI PRI PRENOVI SISTEMA USPOSABLJANJ IN METODOLOŠKIH PRIROČNIKIH V ZSKSS – sodelovanje v delovnem timu, koordinacija srečanj, komuniciranje z avtorji, pregledi delovnih gradiv, priprava in izvedba evalvacij, priprava predstavitev in posvetov