Rast

OSNOVNI NAMEN PROJEKTA

Vzpostaviti učinkovito podporo in koordinacijo prostovoljcev v nacionalni mladinski organizaciji. Zagotoviti trajnostno pridobivanje in usposabljanje prostovoljcev za organizirano mladinsko delo na lokalni ravni.

CILJI PROJEKTA

1) Učinkovit sistem koordinacije in podpore prostovoljcem v mladinski organizaciji.

Velike, nacionalne mladinske organizacije postopoma presegamo okvir, v katerem lahko prostovoljci skrbijo za vso koordinacijo, mentorstvo, usposabljanja in drugo podporo prostovoljcem, zato je naš cilj profesionalizacija s kadri in razvitim sistemom na tem področju.

3) Vzpostavitev učinkovite komunikacije s prostovoljci in drugimi ciljnimi skupinami, ki vplivajo na krepitev mladinskega dela ter prostovoljstva.

Komunikacija z zunanjo in notranjo javnostjo je ključnega pomena za vzpostavljanje stika s potencialnimi prostovoljci v mladinskem delu (vzgoja za aktivno državljanstvo in prostovoljstvo) ter za koordinacijo in zagotavljanje podpore že obstoječim prostovoljcem. V obeh primerih nas zanima, kako komunicirajo, na kaj se odzivajo, kakšni nagovori jih spodbujajo in motivirajo ter zakaj.

2) Rast in spodbujanje organiziranega mladinskega dela.

Mladinsko delo v mladinskih organizacijah na lokalni ravni je pogosto prva spodbuda za družbeno angažiranost mladih na raznolikih področjih in v ožjem ter širšem okolju, zato je naš cilj ustanavljanje novih oblik lokalne organiziranosti mladih in spodbujati vključenost v mladinske organizacije na lokalni ravni s postopnim prevzemanjem odgovornosti v prostovoljstvu.

GLAVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI so razdeljene v 5 sklopov:

  • Razvoj sistema koordinacije in podpore prostovoljcem
  • Prenova sistema usposabljanj prostovoljcev, koordinatorjev in mentorjev
  • Raziskava o vzorcih komuniciranja mladih
  • Priprava in implementacija komunikacijske strategije za različne ciljne skupine z namenom trajnostnega zagotavljanja prostovoljskega kadra v mladinskem delu na lokalni ravni
  • Podpora lokalnim mladinskim organizacijam pri koordinacij in mentorstvu prostovoljcev

KLJUČNI KAZALNIKI

  • Strateški dokument z opisanim celostnim sistemom koordinacije in podpore prostovoljcem
  • Usposobljeni koordinatorji in mentorji prostovoljcem
  • ·Usposabljanja za mladinske voditelje (prostovoljce), koordinatorje, mentorje
  • Priročnik za vodje (koordinatorje, mentorje) ter spletna baza gradiv
  • Raziskava o vzorcih komuniciranja mladih ter celovita komunikacijska strategija