Človekove pravice

Pojem človekovih pravic se nanaša na razvoj celotnega potenciala človeškega bitja in njegovega razmerja z drugimi ter po drugi strani tudi naodgovornosti države do posameznika.


Med najpomembnejša besedila s področja človekovih pravic spadajo

 • Splošna deklaracija človekovih pravic, 
 • Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in 
 • Kokvnencija o otrokovih pravicah.

Človekove pravice navadno delimo v več skupin:

 • državljanske,
 • politične,
 • socialne,
 • ekonomske in
 • kulturne pravice.

Pogosto jih povezujemo z različnimi časovnimi obdobji:

 • državljanske in politične pravice uvrščamo v "prvo generacijo" pravic, sledijo jim
 • socialne in ekonomske kot pravice "druge generacije" ter
 • kulturne pravice ali razvojne pravice kot pravice "tretje generacije".

Čeprav je razvrščanje pravic v skupine lahko uporabno, si izobraževanje za demokratično državljanstvo prizadeva za enotno razumevanje človekovih pravic, le-tem (državljanskim, političnim, socialnim, eknomskim in kulturnim pravicam) pripisuje enako pomembnost. S tem želi preprečiti težnjo tistih, ki menijo, da so nekatere pravice pomembnejše od drugih.

Bistveno je tudi spoznanje, da se v okviru izobraževanja za demokratično državljanstvo o človekovih pravicah vse bolj govori v povezavi s pravicami "skupin" ali "ljudstev", medtem ko so se človekove pravice tradicionalno povezovale z državo in njenim odnosom do posameznika. Trud, ki je bil storjen za strnitev vseh teh idej v izobraževanje za demokratično državljanstvo, je pomemben za sam koncept človekovih pravic in razcvet lokalnih, državnih in regionalnih skupnosti.

Prepis iz Pojmovnega slovarja izobraževanja za demokratično državljanstvo , 2005. Gradivo potrjeno s strani Sveta Evrope.