Tematike globalnega učenja

Kam paše globalno učenje v slovenski politiki?

Slovenija - Ministrstvo za zunanje zadeve - Zunanja politika in mednarodno pravo - Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč - Slovenske politike MRS (medn. razvojno sodelovanje) --> ena od teh politik MRS = globalno učenje

http://www.mzz.gov.si/…/medna…/politike_mrs/globalno_ucenje/

Opredelitev tematskih področij globalnega učenja

Načeloma zgornja slikica kaže razdelitev v slovenskem kontekstu. EU na primer deklarira/definira 8 globalnih dimenzij kot področja GU, kjer je recimo "diversity" kamor med drugim spadata naša "enakopravnost spolov", EU ima recimo "values and perceptions" kamor spada naša "medkulturna komunikacija", EU ima "sustainability" mi imamo pa poudarjen ekstra še varovanje okolja poleg trajnostnega razvoja ... Tako kot EU imajo tudi po Britanskih univerzah 8 globalnih dimezij. ... ne sovpada čist direktno, sovpada pa. UN - ima preko UNESCO materialov tudi zelo podobno definirana področja globalnega učenja toda zopet malce po svoje prilagojeno kot je razvidno na spodnji sliki. (UN 9 GU področij). 

Splošne publikacije na temo globalnega državljanstva in globalnega učenja