Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj je zamisel o razvoju človeške družbe, pri katerem bi se izognili nevarnosti, ki jih povzroča osredotočenje na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja. S trajnostnim razvojem naj bi se tudi ohranjala biološka raznovrstnost. Krovni pojem trajnostnega razvoja obsega še več drugih vidikov, ne nazadnje tudi možnosti razvoja vsakega človeka ali združbe, če ne škoduje drugim.

Najpogosteje citirana definicija je iz poročila komisije Brundtlandove (Gro Harlem Brundtland, norveška političarka) iz leta 1987 [1]:

Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe.

Strategija trajnostnega razvoja obsega, bolj dosledno po Vrhu Združenih narodov 2005, tri stebre:

  • gospodarski razvoj,

  • socialni razvoj in

  • varstvo okolja.

Vir slike: https://eucbeniki.sio.si

 

VAROVANJE OKOLJA

Zdi se, da ni samo skavtom temveč širši javnosti najbolj blizu tretji steber VAROVANJE OKOLJA. Največkrat namreč dobimo asociacije na trajnostni razvoj s tega področja. Zanimivo pri skavtih je tudi, da je VARSTVO OKOLJA (ali pa nekaj povezano s tem) pri več kot 60% članov prva asociacija tudi na pojem "globalnega učenja" (anketa na SZ 2014, Ankaran), kar kaže na pomembno vlogo te teme in razširjenost le-nje v sodobnem razmišljanju o svetu in svetovnih izzivih.

TŠ kot EKO-zgled - junij 2016
V SOV-u (Skavtska okoljska vzgoja) so pripravili nekaj točk, ki jim lahko sledite pri izvajanju vaše taborne šole in s tem povečate svojo odgovornost in skrb za okolje. Radi bi s pomočjo zgleda voditeljev predali dragocen občutek in navsezadnje tudi znanje (morda celo kakšne kreativne ideje) za okolju prijazno ravnanje in obnašanje na taborih in ostalih skavtskih aktivnostih s svojimi skupinami.
PDF-Načrt za izvajanje (2 A4 strani)

Domače in naravno (čistila za vsak dan) - marec 2016
Trenerji globalnega učenja (v sodelovanju s tropom za Skavtsko okoljsko vzgojo) smo 29. marca 2016 pripravili in izvedli delavnico v sklopu Zelene evropske prestolnice 2016 - Ljubljana. Pripravili smo lično knjižico z receptki, ki jih lahko preizkusite sami doma, z otroci na kakšni delavnici, s prijatelji skavti na kakšnem dogodku. Če vam bo kakšen namig ali receptek še posebej všeč, napišite kratek odziv na FB, v skupini Skavti razmišljamo globalno.
članek Mlad.si, 31. marec 2016
- knjižica z receptki, avtor: B.Tehovnik, M.Tolar, U.Čepon, Š.Berlot, marec 2016
- članek SKAVTIČ, domače mazilo za ustnice, avtor: Ana Jagodic

EcoLabel in biološko razgradljiva čistila - julij 2016
Skavti poleti precej časa preživimo na taborjenjih, takih in drugačnih, bodisi pri skavtih, bodisi v privat življenju. Bodimo še posebej pazljivi pri nakupu ustreznih detergentov za pomivanje posode v naravi.

LAUDATO SI' 

 

Kako brati Laudato si'? Poglej pomoč na zanimivem blogu.

  

ŽIVLJENJSKI STIL

 

GOSPODARSTVO IN SOODVISNOST

Društvo Humanitas - Delavnica o vizualizaciji soodvisnosti in vplivov človeka na okolje preko "Zgodbe o jabolku". Aktivnost se lahko uporabi tudi kot uvodna aktivnost v debate globalnega učenja.

Svet-kot-jabolko-delavnica.pdf