Raznolikost

Razumevanje raznolikosti presega idejo strpnosti in prehaja z resničnemu spoštovanju in sprejemanju raznolikosti. Je v središču idej pluralizma in multikulturnosti.

Skavtsko izobraževanje mora biti pozorno na možnosti za preučevanje dojemanja in poblematiziranja klišejev in predsodkov, pa tudi naoznanjanje in prepoznavanje raznolikosti v lokalni, državni, regionalni in mednarodni skupnosti.

Vir slike: http://www.wikihow.com/Understand-and-Admire-Cultural-Differences

ČLANEK NA TEMO ENAKOVREDNOSTI SPOLOV

TRENING KRITIČNEGA RAZMIŠLJANJA SKAVTSKEGA VODITELJA

PREDLOG ZA AKTIVNOST ZA CILJ 5 (TRAJNOSTNI RAZVOJ)