Aktualno Za zdravje mladih

ZA ZDRAVJE IZVIDNIKOV IN VODNIC

V soboto, 19. marca 2016, je v Krškem potekalo državno srečanje voditeljev izvidnikov in vodnic. Zbralo se jih je prek 50 iz različnih krajev Slovenije. Na eni izmed delavnic smo se pogovarjali o tem, kaj lahko za zdravje mladih, izvidnikov in vodnic, naredijo v svojih četah. Osredotočili smo se predvsem na štiri področja zdravja: gibanje, prehrano, duševno in spolno zdravje in po skupinah zbirali ideje, dobre prakse za krepitev in spodbujanje prej omenjenih področij. Ugotovili smo, da imamo v veji IV kar nekaj dejavnosti, s katerimi ta področja že krepimo, imamo pa še precej možnosti, da posamezna področja še izboljšamo. 

 

POSVET O ZDRAVJU V MLADINSKEM SEKTORJU 

Partnerji v projektu Za zdravje mladih vas vabimo na posvet

 Kaj lahko storijo

Mladinske organizacije za zdravje mladih

 ki bo potekal v četrtek, 17. marca 2016, med 17:00 in 20:30

v City Hotelu Ljubljana (Dalmatinova ulica 15)

Zdravje in zdrav življenjski slog je tematika, ki v mladinskih organizacijah ni pogosto izpostavljena. Mladinske organizacije se sicer zavedajo pomena zdravega življenjskega sloga, ampak kako se to kaže v praksi? Zaradi svojega vpliva na člane imajo organizacije ogromen potencial tudi za spodbujanje zdravega življenjskega sloga, ki pa v veliki meri ni izkoriščen.

Skupaj z vami, predstavniki in predstavnicami mladinskih organizacij in organizacij za mlade, bomo iskali možnosti za ustvarjanje bolj zdravega okolja znotraj organizacij in večje vključevanje promocije zdravega življenjskega sloga v vaše aktivnosti. Cilj te diskusije bo opredeliti konkretne predloge in priporočila, ki bodo uporabni v nadaljnjem procesu ozaveščanja o pomenu zdravega življenjskega sloga v okviru organizacij.

Na posvetu bomo uvodoma predstavili ključne izsledke naših raziskav na temo zdravja; v katerih ste sodelovali tudi nekateri izmed vas. Predstavljen pa bo tudi socialno marketinški pogled na spremembe delovanja mladinskih organizacij v smeri ustvarjanja  bolj zdravega okolja. V drugem delu bo sledila priprava že omenjenih priporočil, kjer boste vabljeni k aktivnemu sodelovanju. Predvideni program najdete ob koncu tega vabila.

Posvet je organiziran v okviru projekta Za zdravje mladih in je za udeležence brezplačen. 

 

NA OBISKU PRI ŠTUDENTIH FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO

V torek, 1. marca 2016, je naša načelnica Irena Mrak Merhar v sodelovanju z Dašo Kokole (MZBI) na enem izmed predavanj predstavila projekt Za zdravje mladih študentom Fakultete za socialno delo. Poleg predstavitve projekta je bil namen predavanja tudi promocija zdravja in zdravega življenjskega sloga med mladimi ter ozaveščanje študentov o mladinskem delu v povezavi s promocijo zdravega življenjskega sloga. Več o obisku pa Irena Mrak Merhar:

"V okviru predmeta Metode dela z mladimi smo na Fakulteti za socialno delo izpeljali predavanje o promociji zdravja. Spraševali smo se o tem, kaj je definicija zdravja, kaj je namen Ottawske listine, kaj so ključni poudarki oz. pomembna sporočila na posameznem področju zdravega življenjskega sloga, kaj se skriva za kratico SVVS in kako lahko študentje vplivajo na spreminjanje in vzdrževanje vedenj in stališč pri sebi in drugih mladih. Na kratko smo predstavili tudi projekt Za zdravje mladih in celo bogastvo literature, ki je v projektu že nastala, in bo študentom v pomoč pri pripravi kakovostnih delavnic s področja zdravja v okviru svojih skupin. Na kakšen način se bodo študentje soočili s promocijo zdravja pa bodo tudi predstavnikom projekta predstavili na zaključnem predavanju."

TRENERJI ZAKLJUČILI Z USPOSABLJANJI

V torek, 16. februarja 2016, so se trenerji ob koncu usposabljanj srečali na zaključnem vrednotenju, na katerem so podelili svoje vtise in razmišljanja ter prejeli potrdilo o sodelovanju v projektu.

Trener Luka Kovač je o srečanju povedal: "Zaključili smo, da sta bili izobraževanji dobro zastavljenji in da so udeleženci dobili tista znanja, ki so po našem mnenju potrebna za izvedbo dobrih programov promocije zdravja. Seveda bi bilo lahko vedno bolje in ravno v luči tega smo se strinjali, da sta bili izobraževanji le prvi korak pri zagotavljanju kontinuitete, ki pa bi ga trenerji želeli podkrepiti z našo podporo pri  dejanskem izvajanju lokalnih programov promocije zdravja."

Vsem trenerjem še enkrat hvala za sodelovanje!

USPOSOBLJENIH 159 PROMOTORJEV ZDRAVJA

V januarju je potekal drugi del usposabljanja za promotorje zdravja. Ponovno smo se srečali z mladimi v Mariboru, Celju, Portorožu, Ajdovščini, Brežicah in Planici, ki so prvi del usposabljanja opravili že v novembru lani. Z opravljenim usposabljanjem je skupno 159 mladih pridobilo naziv »promotor zdravja«, kar je, v okviru projekta Za zdravje mladih, krajša oznaka za tiste, ki so usposobljeni za pripravo programov na temo spodbujanja zdravega življenjskega sloga med mladimi.

Trenerko Jernejo Modic smo povprašali, kaj meni o potencialnih učinkih promotorjev zdravja in njihovih programov na zdrav življenjski slog mladih. Bila je zelo optimistična: »Osebno mi bodo v zadovoljstvo že manjše spremembe v življenjskem slogu pri teh udeležencih. Vendar ti mladi udeleženci našega usposabljanja niso le člani mladinskih organizacij, temveč so tudi sošolci, bratje in sestre, prijatelji mladim, ki se usposabljanja niso udeležili. Zato verjamem, da je potencial za učinek še veliko večji, izven kroga udeležencev usposabljanja. Prav tako smo na drugem delu usposabljanj pri nadgradnji njihovih projektnih načrtov velik poudarek dali tudi nagovarjanju različnih ciljnih skupin mladih ter na različnih determinantah zdravja. In prepričana sem, da gre pri mladih še vedno za najboljšo promocijo zdravega življenjskega sloga prav na primeru osebnega zgleda.«

 

Kako je bilo na januarskih usposabljanjih, si lahko ogledate tudi v fotogalerijah na našem facebook profilu in video prispevku (avtor Klemen Premrl).

• Ajdovščina
• Brežice
• Celje
• Maribor
• Planica
• Portorož

 

SREČANJE TRENERJEV NA USPOSABLJANJIH ZA PROMOTORJE ZDRAVJA

V torek, 8.12. 2015 so se trenerji srečali na skupnem sestanku, da bi vrednotili pretekla novembrska usposabljanja in pripravili teme za drugi del usposabljanj.

Trenerka Jasna je o srečanju povedala: "Trenerji smo se uglaševali na skupne strune, ko smo se ponovno srečali v polni postavi (no, skoraj polni). Med seboj smo podelili izkušnje iz prvega dela usposabljanj in pogledali, kaj so želje in potrebe bodočih promotorjev zdravja. S temi podatki smo lažje začeli s pripravo drugega dela usposabljanj, ki bo poglobilo znanje in pripravljenost naših bodočih promotorjev na njihovo delo v prihodnosti. Kako dober program nam je uspelo zastaviti na tem srečanju, bomo pa videli v praksi januarja, ko bomo izvajali usposabljanja. Se pa vsi trenerji že veselimo tutorstva, ki bo potekalo do januarja, saj bomo tako še bolj dobili vpogled v delo in napredek bodočih promotorjev zdravja."

Vsekakor so bili pridni in so svoje delo super opravili, saj jim je Miklavž prinesel darilo. Več fotografij najdete v fotogaleriji na dnu strani.

 

RAZPIS ZA PROGRAME PROMOCIJE ZDRAVJA MED OTROKI IN MLADIMI

Do 8. januarja 2016 se lahko promotorji zdravja s svojimi idejami prijavite na Razpis za programe promocije zdravja med otroki in mladimi, katerega namen je podpreti dejavnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog pri otrocih in mladih.

S finančnimi sredstvi (do 500€ na program) bomo podprli programe, ki bodo spodbujali zdrav način življenja na različnih področjih razvoja (telesnem, čustvenem, duhovnem, itd.), ki bodo imeli jasen namen in cilje  v skladu s smernicami o učinkovitosti programov na področju zdravja in zdravega življenjskega sloga in bodo usmerjeni navzven in bodo vključevali tudi člane lokalne skupnosti. Program lahko pokriva eno ali več področij zdravja otrok in mladih (prehrana, duševno zdravje, spolno zdravje, prepovedane droge, alkohol, tobak, nekemične (vedenjske) zasvojenosti.

Na razpis se lahko prijavite, če ima vsaj eden od sodelujočih v vaši programski skupini opravljeno usposabljanje za promotorje zdravja (prvi del) in vaša skupina šteje med šteje med 4 in 15 članic oz. članov, pri čemer jih mora biti vsaj 70% starih med 16 in 29 let.

Programi bodo  potekali od 1. februarja do 31. julija 2016 (zaradi podaljšanja projekta smo podaljšali obdobje trajanja projektov za 3 mesece), trajati pa morajo vsaj 30 ur, glavna aktivnost programa pa vsaj 5 ur.

Prijavnica.

Za več informacij pišite na zdravjemladih@skavt.net.

 

USPOSABLJANJA ZA PROMOTORJE ZDRAVJA

Mesec november je bil v projektu Za zdravje mladih posvečen usposabljanjem za promotorje zdravja. Usposabljanja so potekala na šestih različnih lokacijah po Sloveniji (Ajdovščina, Planica, Maribor, Portorož, Celje in Brežice). Udeležilo se jih je preko 150 mladih med 16 in 35 letom. To je bil prvi del usposabljanja, na katerem so se udeleženci seznanili s promocijo zdravja, se pogovarjali o zdravju in zdravem življenjskem slogu, ugotavljali, kdo je promotor zdravja in začrtali smer za programe promocije zdravja na lokalni ravni.

Utrip usposabljanj lahko začutite, če si ogledate video prispevek ali fotogalerijo. O usposabljanjih pa izveste nekaj tudi v video prispevku, naspletni strani Za zdravje mladih ali radijski oddaji Mladi mladim, ki so jo posneli na Radiu Maribor. 

POSVET O ZDRAVJU

V torek, 10. novembra 2015, je v kavarni Hotela Slon v Ljubljani potekal posvet z naslovom Zdravje mladih v Sloveniji – kje smo?. Na njem so strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje predstavili vsebinske podlage, ki so eden od produktov projekta Za zdravje mladih.

Glavni namen posveta je bil, da skupaj pogledamo, kakšno je stanje zdravja med mladimi v Sloveniji in s kakšnimi izzivi se mladi soočajo na tem področju. Na drugem posvetu, ki bo 17. marca 2016, bomo šli korak dlje – pogovarjali se bomo o tem, kakšno je stanje zdravja mladih v mladinskem sektorju in kaj lahko naredimo mladinski delavci, voditelji in organizacije za izboljšanje le-tega.

Posveta se je udeležilo okrog 80 udeležencev, ki so prišli predvsem iz mladinskega sektorja, bilo pa je tudi nekaj učiteljev in druge zainteresirane javnosti.

O posvetu smo pripravili kratek video prispevek, če pa vas zanimajo prispevki strokovnjakov z NIJZ, so na naši spletni strani Za zdravje mladih dostopni v pisni (daljši) ali video (krajši) obliki.

 

POSTANI PROMOTOR ZDRAVJA

Ali veš, da…

  • samo 45,1 % mladostnikov med šolskim tednom vsak dan zajtrkuje;
  • naj bi bilo po izračunih SZO kar 41 % vseh kroničnih nenalezljivih bolezni pomembno povezanih s prehranskimi dejavniki tveganja;
  • približno vsak sedmi 15-letnik pije alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko;
  • psihosomatske težave med mladimi niso redkost, saj že tretjina petnajstletnikov poroča, da vsaj enkrat tedensko ne morejo spati, so nervozni, razdražljivi oziroma  imajo glavobol (Mihevc Ponikvar, 2010).
  • način preživljanja prostega časa pomembno vpliva na pitje alkoholnih pijač pri mladih. Otroci in mladostniki, ki prosti čas preživljajo ustvarjalno in aktivno, imajo več možnosti, da ne bodo pili alkohola kot tisti, ki svoj čas preživljajo tako, da gledajo televizijo, se igrajo z računalnikom, se potepajo ali zahajajo v lokale (Kolšek, 2000).

Vir: zadnja raziskava HBSC– Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji (Jeriček Klanšček idr., 2015)

Zanimivo, kajne? Z mladostniki se tedensko srečujemo tudi skavtski voditelji. Po svojih najboljših močeh se trudimo za boljši svet in vzgajamo otroke. Področje zdravja je eno izmed tistih področij, ki pomembno vpliva na otrokov razvoj. Zato ti ponujamo možnost, da o zdravju mladih in promociji le-tega izveš novega. Ponujamo ti možnost, da se usposobiš za promotorja zdravja. Kdaj, kje, kako – si preberi v Pozivu za prijavo na usposabljanje za promotorje zdrav

ja (pdf) ali na spletni strani Za zdravje mladihRok za prijavo je 25. oktober 2015.

Bodite pripravljeni!