Usposabljanja za promotorje zdravja

Konec novembra smo v projektu Za zdravje mladih zaključili s prvim delom usposabljanj za promotorje zdravja, katerih glavni namen jeopolnomočiti mladinske voditelje, mladinske delavce in mlade za promocijo zdravega življenjskega sloga. Želimo, da mladi in organizacije v mladinskem sektorju ob podpori strokovnjakov prevzamejo odgovornost za zdravje mladih.

Da bi dosegli kar se da veliko število mladih, smo usposaljanja pripravili v šestih različnih krajih po Sloveniji (Ajdovščina, Planica, Portorož, Maribor, Celje, Brežice). Želja po udeležbi čim več mladih se nam je uresničila, saj se je usposabljanj udeležilo okrog 160 mladih. Usposabljanja so vodili izkušeni trenerji iz naših organizacij, ki so se predhodno udeležili usposabljanja za trenerje.

Udeleženci so na usposabljanjih poslušali predavanja na temo zdravega življenjskega sloga, se spoznali s strokovnimi podlagami, ki so jih napisali strokovnjaki z NIJZ, prejeli Priročnik za promotorje zdravja, ki jim bo pomagal pri načrtovanju njihovih programov promocije zdravja med otroki in mladimi ter razmišljali o tem, na kakšen način, kdaj in kje promovirati zdrav življenjski slog med svojimi sovrstniki.

Video (Klemen Premrl)

Ob koncu usposabljanja so udeleženci pohvalili razgibanost programa, metode in dinamiko dela, sproščeno vzdušje in odnos med trenerji in udeleženci. Izpostavili so še aktivno učenje in sodelovanje, diskusije in izmenjavo mnenj. Na vprašanje, kaj so se ta vikend naučili, so odgovorili:

  • »Veliko novega, kar je pomembno za naše zdravje. Kako ozaveščati, kaj pomeni biti promotor zdravja in kako snovati projekte.«
  • »Naučila sem se, kako razviti idejo v dejanske projekte, kako približati oz. motivirati mlade, da obstajajo poleg gibanja in prehrane še drugi načini zdravja.«
  • »Sodelovati v skupini, ki je sicer ne poznam.«
  • »Izvedela sem veliko novega o promociji zdravja med mladimi (kaj, na kakšen način izvesti), pridobila sem nove ideje in orodja za oblikovanje svojega projekta.«
  • »Na usposabljanju sem imela možnost širše razmišljati, iskati nove ideje, poglobiti znanje o  pripravi projekta, razmišljala sem, na katerih področjih zdravja lahko delujem, dobila pa sem tudi nekaj teoretičnih osnov vsakega področja zdravja.«
  • »Kako poskrbeti za svoje zdravje in boljše počutje ter kako motivirati mlade okrog sebe.«
  • »Dobil sem veliko novega znanja o javnem zdravju in problematiki mladih s področja zdravja

V januarju smo pripravili drugi del usposabljanja. Do takrat so udeleženci (promotorji zdravja) snovali programe, ki jih bodo izvedli v svojem lokalnem okolju. Pri pripravi programa so jim pomagali tutorji (trenerji), ki imajo s pripravo tovrstnih programov kar nekaj izkušenj. Kdor je želel, je program prijavil na Razpis za programe promocije zdravja med otroki in mladimi in se potegoval za sofinanciranje programa. Na drugem delu usposabljanja so promotorji zdravja poglobili svoje znanje in izboljšali svoje programe. 

Kako je bilo na januarskih usposabljanjih, si lahko ogledate tudi v fotogalerijah na našem facebook profilu:

• Ajdovščina
• Brežice
• Celje
• Maribor
• Planica
• Portorož

Priporočamo pa tudi ogled in video prispevka (avtor Klemen Premrl) z drugega dela usposabljanj za promotorje zdravja.