Sledenje prijav od 2014 / iskanja partnerstev

USPEŠNE PRIJAVE

SCOUTS IN ACTION
Izmenjava Slovenija - Hrvaška
Tabor v Kočevskem rogu in na otoku Prvič.
Čas: poletje 2014
Program: Youth in action
Referenčna št: HR-11-E42-2013-R2

EKSPERIMENT SKAVTSKE PERMAKULTURE
Prijavni rok: 30.4.2014
Steg: Gornja Radgona 1
Partnerji: Hrvaški izviđađi (kontakt: Katarina Špiljak)
Program: Erasmus+ Mladi v akciji
Ključni ukrep 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Področje: Stategic partnership for youth
Vrednost projekta: 21.433€
Dotacija: 9.920€
Začetek projekta: 1.9.2014 (10 mesecev)
Konec projekta: 30.6.2015
Referenčna št: 2014-1-SI02-KA205-000265

TOGETHER IS BETTER
(Iceland-Slovenia)
Prijavni rok: 4.2.2015
Obvestilo o uspešni prijavi: 13.4.2015
Steg: Kranj 1
Partnerji: Skátafélagið Árbúar (Islandski skavti)
Ključni ukrep 1 - mladinska izmenjava
Začetek projekta: 4.5.2015
Konec projekta: 4.10.2015
Izmenjava: 10.8.-20.8.2015 (Islandija)
Kontaktna oseba: Manca in Jera Žerovnik (voditeljice PP)
Dotacija: 20.282€
Referenčna številka projekta: 2015-1-SI02-KA105-012716

MANDAT WAGGGS-u za PROJEKT ACADEMY 2015
Prijavni rok: 30.4.2015
ZSKSS kot partner v projektu
Začetek projekta: 27.10.2015 -1.11.2015 (Porto)
2 udeleženca odobrena.

MANDAT WAGGGS-u za PROJEKT NETWORK MEETING 2015
Prijavni rok: 30.4.2015
ZSKSS kot partner v projektu
Trajanje dogodka - projekta: 26.10.2015 - 29.10.2015 (Porto)
2 udeleženca odobrena s strani ZSKSS.
Prijavitelj: Europe Region WAGGGS
Referenčna številka projekta: 2015-2-BE05-KA105-001690
Kontaktna oseba pri ZSKSS: Urška Mali Kovačič
Kontaktna oseba pri WAGGGS: Stephania Francescon

NEMČIJA-ŠPANIJA-SLOVENIJA
Prijavni rok: 4.2.2015
Steg: Velenje 1
Partnerji: Španski skavti iz Valladolida, nemški skavti iz Ulma
Prijavitelji: Nemci (kontakt: Fisher Julia)
Kontaktna oseba: Simon Brezovnik
Ime projekta: Scout Youth Exchange 2015
Ključni ukrep 1 - mladinska izmenjava
Projekt - skupni tabor treh stegov
Začetek projekta - avgust 2015
Trajanje izmenjave: 1. - 18. avgust 2015
Lokacija izmenjave: Valladolid (Španija)

VELIKA BRITANIJA-SLOVENIJA
Prijavni rok: 2.2.2016
Steg: Ajdovščina-Šturje 1
Partnerji: Angleži, 7th Orpington Scouts (četa)
Prijavitelji: ZSKSS
Kontaktna oseba: Luka Kobal
Ime projekta: EXPLORERS OF A HUNDRED-YEAR-OLD STORY
Ključni ukrep 1 - mladinska izmenjava
Projekt - skupni tabor dveh stegov na otoku Brownsea
Začetek projekta: 1.5.2016 - 31.8.2016
Trajanje izmenjave: 19. - 28. julij 2016
Lokacija izmenjave: London-Brownsea Island
Dotacija: 17.120,00
Referenčna številka: 2016-1-SI02-KA105-013629
Informacija o uspešni prijavi: 15. 4. 2016

ŠPANIJA-NEMČIJA-SLOVENIJA (tabor v NEMČIJI)
Prijavni rok: 2.2.2017
Steg: Velenje 1
Partnerji: Španci in Nemci (kdo točno??)
Prijavitelji: 
Kontaktna oseba: 
Ime projekta: CREATE YOUR FUTURE "Sam ustvari svojo prihodnost"
Ključni ukrep 1 - mladinska izmenjava
Projekt - skupni tabor treh stegov (Slovenija, Španija, Nemčija)
Začetek projekta: ???
Trajanje izmenjave: 112.8.2017 - ???
Lokacija izmenjave: Ulm, Nurnberg, Wurtzberg
Dotacija: ????
Referenčna številka: ????
Informacija o uspešni prijavi: ????

Skavtič članek - oktober 2017, str 16.

BELGIJA-SLOVENIJA (tabor v Cerknici)
Prijavni rok: 2.2.2018
Steg: Cerknica 1
Partnerji: Belgijci
Prijavitelji: Belgijci
Kontaktna oseba: Tjaša Dernikovič (Cerknica 1)  
Ime projekta: ???
Ključni ukrep 1 - mladinska izmenjava
Projekt - skupni tabor dveh stegov
Začetek projekta: ???
Trajanje izmenjave: 12.7.2018 - ???
Lokacija izmenjave: Cerknica
Dotacija: ????
Referenčna številka: ????
Informacija o uspešni prijavi: april 2018

 

NEUSPEŠNE

Prijavni rok: 30.4.2015
COEDUCATION THAT WORKS!
Kontaktna oseba: pisarna
Partnerji: skavti iz Španije, Grčije, Belgije in WAGGGS
Začetek projekta: 20.12.2015
Konec projekta: 20.4.2017
Vrednost projekta: 74.000€IDEJE - ISKANJE PARTNERSTEV

Večina uradnih spletnih strani programov financiranja EU ima na voljo orodje za iskanje partnerjev. Na primer: