Priznanja MEPI

DOSEŽENI CILJI? ČAS ZA PRIZNANJE!

Ko so cilji doseženi, je čas da s pomočjo Skavtskega MEPI dnevnika lepo urediš svoj Indeks dosežkov.

UREJENO IN PO STANDARDIH

Z mentorjevo pomočjo poskrbi, da bodo CILJI resnično "pametni". Nič ni narobe, če so po istem kopitu zapisani nekako podobno kot nakazuje spodnji način: 

Jaz bom dosegel to, pa to (merljivo), do takrat (časovni roki), preko tega, pa tega / s pomočjo tega, pa tega (aktivnosti). To bo prispevalo k … (glavni namen, želja, odgovor na to, zakaj sploh si postavljamo cilj).

Če bosta z mentorjem kje v dvomih, se ne obotavljajta in kontaktirajta skavtski MEPI trop - mepi@skavti.si.

IZPOLNJEVANJE VLOGE

Vlogo izpolniš ti in mentor kar v e-obliki. Nato uredita podpise (lahko jpg vstavita ali pa printata in skenirata vlogo). Dokument pošljeta na mepi@skavti.si.

Vloga_za BRON  Vloga za SREBRO   Vloga za_ZLATO

Primer izpolnjene vloge

PODELITVE

BRONASTA PRIZNANJA se podeljujejo na lokalni ravni. Najpogosteje se izbere bolj pomemben stegov dogodek, kjer se domačim skavtom podeli priznanje in broško. Priporočljivo je, da se pred samo podelitvijo nameni nekaj minut (ali več) poti, ki jo je prehodil/a MEPI-skavt/inja - lahko tudi sam/a kaj pove ali predstavi zgodbo, ki morda navduši tudi druge.

SREBRNA PRIZNANJA se podeljujejo na regionalni ravni. Najpogosteje se izbere Svet Združenja ali pa kak drug večji ZSKSS dogodek. Priporočeno je, da se pripravi kakšna kratka foto, video ali pa PPT projekcija temu v čast in da se pove nekaj besed o vztrajnosti in odločnosti dobitnika priznanja. Srebrno priznanje in broško podeli načelništvo ali poverjeništvo za usposabljanje.

ZLATA PRIZNANJA se podeljujejo na nacionalni ravni in sicer za vse izvajalske institucije skupaj. Običajno poteka zlata podelitev na dve leti. Njen pokrovitelj je predsednik države, ki podeljuje zlato priznanje in broško skupaj z ministrico za šolstvo. Na zlatih podelitvah obstaja možnost, da nacionalni urad uredi tudi visoki obisk iz britanskega dvora. Leta 2014 je na primer priznanja podeljeval princ Edvard.