Medsebojna povezanost

V najširšem smislu gre pri globalnem učenju za ozaveščanje o povezanosti in soodvisnosti današnjega globaliziranega sveta. To je osrednja os okoli katere se večinoma vrtijo tudi vse ostale tematike globalnega učenja.

Zato smo na temo povezanosti in prepletenosti nas in sveta pripravili znotraj projekta Skavtinje in skavti razmišljamo globalno kratko uvodno aktivnost, ki je mišljena da se izvede pred kakšno tematiko povezano z globalnim učenjem. Lahko pa se jo izvede tudi samostojno.

TUDI JAZ SOOBLIKUJEM SVET --> naloži si PDF --> intro-v-GU.pdf

TIPIČNI STAVKI

Vsi smo povezani. Ljudje, živali, narava, stvarni svet. Ne glede na to kolikšna je razdalja med nami.

Vsi smo del istega sveta.

Globalna vas.

Moja mala dejanja imajo lahko velik vpliv - na ožjo in širšo okolico in celo na ljudi in kraje, ki se nahajajo na drugi strani sveta.

ZANIMIVO BRANJE

  • Blog: Globalizacija in medsebojna povezanost (globalna zgodba nakupovanja v izobraževanju). Avgust, 2014, Sriya Chakravarti(Professor, Thinker)