Globalno državljanstvo

Se še spomnite pojma AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, ki smo ga Skavti "metali v ospredje" v nekaj preteklih obdobjih? Veste kaj piše takoj pod naslovom Bi-Pijeve knjige Skavtstvo za fante? ... Skavti vzgajamo mlade v aktivne državljane. Aktivni državljani so tisti, ki so sposobni zaznat, da se okoli njih nekaj dogaja, razmislit o tem kako lahko prispevajo in potem tudi aktivno pristopit in naredit konkretne premike. Premike kam? Premike proti boljšemu svetu za vse. In tu se aktivno in globalno srečata kot brat in sestra. V točki, ko se trudimo prispevati svoje znanje in veščine, svoj odnos in držo za to da gradimo boljši svet, svet, v katerem je vesel človek, narava in stvarnik.

Barbara Tehovnik

Razlaga iz Priročnika za globalno državljanstvo (2010):

Današnji svet je globaliziran svet. Zaradi medsebojne soodvisnosti držav na najrazličnejših področjih je svet, v katerem živimo, postal globaliziran sistem. Kot neizpodbitno dokazuje polpretekla zgodovina, lahko na človeška življenja vplivajo dogod-ki in procesi, ki se odvijajo tisoče kilometrov stran. Gospodarski, geopolitični in družbeni odnosi v svetu, pa tudi sodobna komunikacija, tehnologije, mediji in transport, ki omogočajo hiter pretok informacij, oseb in blaga, so tako vzrok kot značilnost procesa globalizacije, procesa, ki vodi v svet medsebojne soodvisnosti. Na posledice tega procesa lahko gledamo tako s pozitivnega kot negativnega vidika. 

K pozitivnim posledicam lahko štejemo širjenje človekovega obzorja, dostop do znanja in spoznanj znanosti in tehnologije, multikulturnost in možnost medkulturne primerjave, pa tudi večje število priložnosti za osebnostni in družbeni razvoj, za izmenjavo idej in za sodelovanje pri reševanju skupnih problemov. 

Negativne  posledice  so  povezane  predvsem  z  gospodarstvom  in  okoljem.  Stopnja  revščine  v  določenih družbah narašča, razkol med ekonomsko bolj in manj razvitimi državami ter med privilegiranimi in zapostavljenimi prebivalci se poglablja, k temu pa lahko prištejemo še nizek življenjski standard, izbruhe bolezni, prisilne selitve, kršitve človekovih pravic, izkoriščanje šibkejših družbenih skupin, rasizem, ksenofobijo, konflikte in vsesplošno negotovost. Na drugi strani okolje pestijo problemi, kot so učinek tople grede, podnebne spremembe, onesnaževanje in izčrpavanje naravnih virov.