Stegi - lokalne enote

Steg je lokalna skavtska enota oz. skupina. V Sloveniji je aktivnih 65 lokalnih enot. Stegi se povezujejo v območja, ki jih imenujeno ognjišča. Imamo 9 skavtskih ognjišč.

Ognjišče 1 - Primorsko ognjišče

 • Ajdovščina–Šturje 1
 • Ankaran 1
 • Bovec 1
 • Cerkno 1
 • Dornberk 1
 • Idrija 1
 • Nova Gorica 1
 • Postojna 1
 • Sežana 1
 • Škofije 1
 • Tolmin 1

Ognjišče 2 - Ognjišče Gor išče

 • Breznica 1
 • Kranj 1
 • Kranj 2
 • Preddvor 1
 • Preska 1
 • Poljanska dolina 1
 • Radovljica 1
 • Škofja Loka 1
 • Železniki 1
 • Žiri 1

Ognjišče 3 - Primus 826

 • Domžale 1
 • Homec 1
 • Kamnik 1
 • Komenda 1
 • Mengeš 1
 • Moravče 1

Ognjišče 4 - Ognjišče sedmere reke

 • Brezovica 1
 • Cerknica 1
 • Logatec 1
 • Loška dolina 1
 • Vrhnika 1

Ognjišče 5 - Osrčno ognjišče

 • Dol–Dolsko 1
 • Grosuplje 1
 • Litija 1
 • Škocjan–Turjak 1
 • Škofljica 1
 • Zagorje 1

Ognjišče 6 - Južna družba

 • Črnomelj 1
 • Krško 1
 • Novo mesto 1
 • Novo mesto 2
 • Ribnica 1
 • Šentjernej 1
 • Tržišče 1

Ognjišče 7 - Zmajevo ognjišče

 • Ljubljana 1
 • Ljubljana 2
 • Ljubljana 3
 • Ljubljana 4
 • Ljubljana 5
 • Ljubljana 6

Ognjišče 8 - Severno mariborsko ognjišče

 • Črenšovci 1
 • Gornja Radgona 1
 • Maribor 1
 • Maribor 2
 • Ptuj 1
 • Slovenske gorice 1
 • Šentilj 1

Ognjišče 9 - Ognjišče rutke od putke

 • Koroška 1
 • Koroška 2
 • Celje 2
 • Rakova Steza 1
 • Šentjur 1
 • Slovenske Konjice 1
 • Slovenska Bistrica 1
 • Velenje 1
 • Mozirje 1
 • Prebold–Polzela 1