Mednarodno delovanje

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) je član Svetovnega združenja vodnic in skavtinj (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) – WAGGGS, v okviru katere naša organizacija spada v Evropsko regijo. Leta 1996 smo postali pridruženi člani svetovne organizacije, leta 1999 pa njeni polnopravni člani. Svetovna organizacija WAGGGS z več kot 10 milijoni člani, deluje v 150 državah po svetu.

V okviru WAGGGS in tudi sicer delujemo na mednarodni ravni:

  • predlagamo naše predstavnike v mednarodne strukture,
  • udeležujemo se evropskih in svetovnih skavtskih konferenc,
  • udeležujemo se mednarodnih skavtskih taborov in srečanj,
  • udeležujemo se različnih mednarodnih usposabljanj, forumov in drugih dogodkov,
  • sodelujemo v mednarodnih partnerskih projektih,
  • pripravljamo mednarodna usposabljanja in srečanja v Sloveniji.