Skupnost voditeljev

Skupnost voditeljev ali SKVO vodi steg (lokalno enoto). SKVO vodita stegovodja in pomočnik stegovodje. Del skvoja so tudi četovodja, klanovodja, Akela in Keo, ki so zadolženi za vodenje posameznih starostnih skupin ali vej. Znotraj SKVO pa obstajajo še funkcije kot so tajnik, blagajnik, gospodar, tehnični voditelj itd. Skupaj kot organizirana skupina odločajo o pomembnih zadevah znotraj lokalne enote, prirejajo skupne dogodke in se udeležujejo državnih dogodkov.