Slovarček

SLOVARČEK IN RAZLAGA SKAVTSKIH KRATIC

B. P.

začetnici ustanovitelja skavtov Baden Powlla, tudi skavtski pozdrav: Bodi pripravljen!

VEJA

starostna in vzgojna stopnja

BB

bobrčki, od 6 do 7 let

VV

volčiči in volkuljice, od 8 do 11 let

IV

izvidniki in vodnice, od 12 do 15 let

NOPP

noviciat, prehodna stopnja iz čete v klan, stari 16 let

PP

popotniki in popotnice; člani, stari od 16 do 21 let

DA

duhovni asistent

SKVO

skupnost voditeljev v stegu

SVOD

skupnost voditeljev dogodka

KRDELO

v njem so zbrani volčiči in volkuljice

GRUČA

skupina šestih volčičev in volkuljic – več gruč sestavlja krdelo 

ČETA

v njej so zbrani izvidniki in vodnice

VOD

skupina osmih izvidnikov in vodnic – več vodov sestavlja steg

VODNIK

voditelj voda

NOVICIAT

enoletno obdobje pred vstopom v klan

KLAN

v njem so zbrani popotniki in popotnice

STEG

krajevna skavtska enota

STEGOVODJA

voditelj stega in skupnosti voditeljev

VODITELJ/VODITELJICA

skavt/skavtinja, star/a nad 21 let, ki se odloči za vodenje skavtov

VODITELJ VEJE

kdor opravi TŠ Metoda, ima načrt osebnega napredovanja, si izbere sopotnika in podpiše izjavo voditelja

SKAVTSKI VODITELJ

kdor opravi TŠ Združenja, podpiše Zavezo Združenja, si izbere sopotnika in izdela projekt voditelja

TRENER

voditelj tabornih šol

LMB

Luč miru iz Betlehema

taborna šola

TŠ PRIPRAVNIK

prva stopnja usposabljanja, poteka v oblili potovalnega tabora

TŠ METODA

druga stopnja – spoznavanje skavtske metode v eni izmed vej

TŠ ZDRUŽENJE

tretja stopnja – spoznavanje poklicanosti, samostojno načrtovanje in izvajanje skavtskega programa

TŠ TRENER

četrta stopnja – usposabljanje za mednarodne voditelje projektov  oz. trenerje voditeljev

ZSKSS

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

ZBOKSS

Zveza bratovščin odraslih skavtinj in skavtov

ZTS

Zveza tabornikov Slovenije

SZSO

Slovenska zamejska skavtska organizacija

WAGGGS

World Association of Girl Guides and Girl Scouts / Svetovno združenje dekliških skavtskih organizacij

WOSM

World Organisation of Scout Movement / Svetovna skavtska organizacija

SLOVENSKO - ANGLEŠKI slovarček

Skavt in skavtinja – (Boy) Scout and Guide (tudi Girl Scout)

Bober - beaver

Volčič – Cub scout

Volkuljica – Cub Guide/ Brownie

Izvidnik in vodnica – Scout and Guide

Popotnik in popotnica – Rover and Ranger

Izvršni odbor – national board

Poverjeništvo – Commitee

Načelnik / načelnica – Chief scout/ Chief guide/chief Commissioner

GDA – National Chaplain

Poverjeništvo za program – Programme commitee

Poverjenik za program – Programme Commissioner

Poverjeništvo za usposabljanje voditeljev – Training Commitee

Poverjenik za usposabljanje voditeljev – Training Commissioner

Poverjeništvo za mednarodne odnose – International Commitee

Poverjenik za mednarodne odnose – International Commissioner

Poverjeništvo za odnose z javnostjo – PR Comitee

Poverjenik za odnose z javnostjo – PR Commissioner

Poverjeništvo za podporo voditeljem – Human resources Commitee

Poverjenik za podporo voditeljem – Human resources Commissioner

Državno vodstvo PP – Rover/Ranger Commissioner

Državno vodstvo IV – Scout/Guide Commissioner

Državno vodstvo VV – Cub/Brownie Commissioner

Trop – working groups

Svet združenja – national assembly / General Assembly

Skavtski okoljski center – Environmental Scout Centre

Sovzgoja – co-education

Vod - troop / patrol

Vodnik - patrol leader

Četa – unit

Četovodja – unit leader

Steg – local unit

Stegovodja – local unit leader

SKVO - leaders council

Organizacija, članica WAGGGS - member organization (MO)

Organizacija, članica WOSM - national scout organization (NSO)

Našitek - badge

Rutka - scarf

Kroj - uniform (colour - deep orange)

Kranjska lilija - Lily of Carniola

LMB - Peace light from Betlehem

Predavanja / srečanja - sessions

Predavatelj / voditelj izobraževanja - facilitator

ZSKSS - Slovenian catholic Girl Guides and Boy Scouts Association  

Akademija - Academy (evropsko srečanje / izobraževanje skavtinj in skavtov)

Konferenca - conference

Evropsko srečanje za popotnike in popotnice iz WAGGGS in WOSM - Roverway

Svetovno srečanje za popotnike iz WOSM - Moot
Svetovni mednarodni dogodek za organizacije članice WOSM-a; komuniciranje in spoznavanje skavtov celega sveta preko interneta in amaterskega radia  JOTA (Jamboree on the Air) - JOTI (Jamboree on the Internet)