Služenje družbi

Skavtinje in skavti vzgajamo za aktivno participacijo in odgovorno državljanstvo. Naše delovanje je usmerjeno v pripravljanje mladih na vključevanje v družbo, da so v njej dejavni  in k dejavnosti spodbujajo tudi druge.

Pomembna prvina naše dejavnosti je prostovoljstvo. Več kot 700 mladinskih voditeljev povprečno opravi 5-7 ur prostovoljnega dela tedensko! Vse dejavnosti načrtujejo in izvajajo prostovoljci, k prostovoljnemu delu spodbujamo tudi mlajše. 1200 popotnikov in popotnic (16-21 let) ima za svoje geslo: "Služiti"

Poleg redne vzgojne dejavnosti vsako leto pripravljamo tudi mnoge projekte in druge dejavnosti s področja aktivnega državljanstva, prostovoljstva, okoljske vzgoje, kulture, športa in humanitarnega dela.

Prikaži več

Nekaj naših največjih projektov:

 • Luč miru iz Betlehema, od 1991 neprekinjeno.
 • Vihar upanja: tabor voditeljev, 1999.
 • Glej daleč: tabor voditeljev, 2006.
 • Evropska skavtska konferenca, 2007.
 • BUM stoletja: 100-letnica skavtstva, 2007.
 • vseslovenski skavtski jamboree, 2009.
 • Otvoritev Skavtskega okoljskega centra, 2010.
 • Ogenj v meni, tabor voditeljev 2012

Projekti v okviru Evropskega socialnega sklada, kjer nastopamo kot partnerji:

Pri projektih sodelujemo z različnimi organizacijami in ustanovami:

NEVLADNE ORGANIZCIJE:

Mladinske organizacije:

 • Mladinski svet Slovenije – smo ustanovni člani
 • Zveza tabornikov Slovenije
 • Slovenska zamejska skavtska organizacija
 • Društvo Mladinski ceh
 • Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine

Okoljevarstvene organizacije: 

 • Ekologi brez meja
 • DOPPS – Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
 • Umanotera
 • Društvo Beli volk
 • Lovska zveza Slovenije

Drugo:

 • CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Slovenije – smo člani
 • Slovenska filantropija
 • Andragoški center Slovenije – Teden vseživljenjskega učenja
 • SKLS – Svet katoliških laikov Slovenije – smo člani
 • MOVIT
 • Socialna akademija
 • Brez izgovora

DRŽAVNE INŠTITUCIJE:

 • Urad RS za mladino
 • Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Ministrstvo za okolje in prostor
 • Uprava RS za zaščito in reševanje
 • Zavod za gozdove RS
 • Urad RS za komuniciranje
 • Urad za mladino MOL
 • ...

 KATOLIŠKA CERKEV:

 • župnije
 • Urad za mlade
 • Slovenska Karitas