Poslanstvo

Poslanstvo

Poslanstvo Združenja slovenskih katoliških Skavtinj in skavtov (ZSKSS) je s pomočjo skavtske vzgoje prispevati k polnemu biološkemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustvenemu, moralnemu in socialnemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Vizija ZSKSS 2030

ZSKSS je vzgojna organizacija, ki vsakemu članu omogoča osebno napredovanje znotraj skupnosti ter oblikuje zdravo okolje za pristno izkušnjo skavtstva
čim večjemu številu otrok in mladih. Skavtinje in skavti krojimo družbo s služenjem in vključevanjem vanjo.

Skavtska vzgoja

Skavtska vzgoja je proces, ki s skavtsko metodo na vseh področjih vsebine vzgajanja omogoča celostni razvoj posameznika v pristnega, samostojnega, odgovornega in zdravega človeka, kristjana in državljana.

Iz vsebine vzgajanja črpamo vsebino za vzgojni program. Sestavlja jo devet področij: temelji skavtstva, katoliška duhovnost, sovzgoja, osebnostna rast, veščine vodenja, okoljska vzgoja, vzgoja za zdravje, aktivno državljanstvo in vzgoja za mir.

Skavtska metoda nam omogoča, da posredujemo vzgojni program skavtom. Sestavljena je iz  sedmih elementov: obljuba in zakoni, delo v majhnih skupinah, učenje z delom, simbolna govorica, dejavnosti na prostem, vloga starejšega, osebno napredovanje.

Vzgojni program je dejavnost, ki jo voditelj izvaja z otrokom/mladostnikom/udeležencem, je vzgojno načrtovana in podana v skladu s skavtsko vzgojo.