Regije

Regija ZSKSS je glavni vezni člen med krajevno in državno ravnjo ZSKSS. ZSKSS sestavljajo tri regije: ljubljanska, mariborska in primorska.

Organa regije sta svet regije in regijski odbor, ki ga vodita regijski načelnik in načelnica.

Naloge regije so:

  • spodbujanje aktivnosti in srečanj med enotami,
  • utrjevanje odgovorne vzgoje posameznih skupnosti voditeljev in krepitev duha skavtstva;
  • sprejemanje pobud s strani stegov in pomoč pri usklajevanju dela posameznih stegov;
  • organizacija srečanj s civilnimi organi in škofijskimi telesi na nivoju regije,
  • pomoč pri ustanavljanju novih skavtskih enot v skladu s statutom in drugimi pravnimi akti ZSKSS,
  • povezovanje stegov in usklajevanje delovanja pri uresničevanju programa ZSKSS,
  • skrb za povezavo z javnostjo in krajevno Cerkvijo in
  • spremljanje delovanja stegov.