Ognjišča

Lokalne enote ali stegi se združujejo v območja, ki jih imenujemo ognjišča. Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) sestavlja devet ognjišč, vsako izmed njih imenuje koordinatorja, ki je vezni člen med državno in ognjiščno (območno) ravnjo. Vsi vodje lokalnih enot znotraj ognjišča nosijo enako odgovornost za njegovo delovanje. 

Pred spremembo strukture ZSKSS v novembru 2019 so se lokalne enote združevale v tri regije. 

 

Naloge ognjišč so:

  • spodbujanje delovanja in srečanj med lokalnimi enotami (stegi),
  • utrjevanje odgovorne vzgoje posameznih skupnosti voditeljev in krepitev duha skavtstva,
  • sprejemanje pobud s strani stegov in pomoč pri usklajevanju dela posameznih stegov,
  • organizacija srečanj s civilnimi organi in škofijskimi telesi na ravni ognjišča,
  • pomoč pri ustanavljanju novih skavtskih enot v skladu s statutom in drugimi pravnimi akti ZSKSS,
  • povezovanje stegov in usklajevanje delovanja pri uresničevanju programa ZSKSS,
  • skrb za povezavo z javnostjo in krajevno Cerkvijo in
  • spremljanje delovanja stegov.