Za zdravje mladih 2.0 (2017-2019)

Posvet ZA ZDRAVJE MLADIH [17.12.2018 ob 14h]

PRIJAVE NA POSVET ZA ZDRAVJE MLADIH

Lokacija: posvet bo potekal v "M hotelu", Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Kdaj: ponedeljek, 17. 12. 2018 med 14.00 in 17.00 
Posvet bo potekal v sklopu konference Mednarodne zveze za zdravje mladih (YHO youth health organization). 
V angleškem jeziku.

 

 

PRIJAVE NA USPOSABLJANJE ZA MLADINSKE VODITELJE: DUŠEVNO ZDRAVJE

Morda se spomnite, da smo s prvim projektom za zdravje mladih usposabljali promotorje zdravja in podpirali zanimive lokalne programe v naših stegih. Tudi tokrat bo podobno, a s pomembno razliko! Skavti smo vstopili v projekt z velikim načrtom, da se posvetimo duševnemu zdravju otrok in mladih. V sodelovanju s strokovnjaki z Inštituta Andreja Marušiča (IAM) bomo pripravili in izvajali aktivnosti, ki bodo odgovarjale na slabo stanje duševnega zdravja med mladimi in celo otroki, kar pa predstavlja pomembne dejavnike tveganja za razvoj različnih zasvojenosti, depresijo itd. Tudi v skavtskih vrstah opažamo, da tovrstna problematika med otroki in mladimi narašča. Tako boste v stegih imeli možnost, da se vključite v:

  • PROGRAM SOOČANJA: 16-urni program za krepitev pozitivne samopodobe, ki bo prilagojen za delo v vejah in ga boste lahko izvedli tekom leta na srečanjih, izhodu ali taboru. Pripravili bomo tudi usposabljanje, delovno gradivo in priročnik z smernicami.

Poleg tega bomo izvedli:

  • DELAVNICE: krajše 90-minutne delavnice za različne starostne skupine, ki se bodo izvajale po šolah, mladinskih centrih, lokalnih skupnostih;
  • PREDAVANJA STROKOVNJAKOV ZA STARŠE, katerih namen je osveščanje in izobraževanje s področja razvijanja pozitivne samopodobe in preprečevanja zasvojenosti s tehnologijo
  • PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA VODITELJE, namenjene osveščanju in izobraževanju na področju soočanja z dejavniki tveganja za preprečevanje zasvojenosti.

Projekt je partnerski, koordinira pa ga Mladinska zveza Brez izgovora oz. Mladinsko združenje za preprečevanje zasvojenosti, ki je njen član.

CGP projekta ostaja isti kot v prejšnjem projektu.

Zadnjič posodobljeno: 5.9.2018 (BT); 4.12.2018 (BT)