Za zdravje mladih 2.0 (2017-2019)

Projekt je partnerski, koordinira pa ga Mladinska zveza Brez izgovora oz. Mladinsko združenje za preprečevanje zasvojenosti, ki je njen član.

CGP projekta ostaja isti kot v prejšnjem projektu ZZM 1.0.

 

Morda se spomnite, da smo s prvim projektom za zdravje mladih usposabljali promotorje zdravja in podpirali zanimive lokalne programe v naših stegih. Tudi tokrat bo podobno, a s pomembno razliko!

Skavti smo vstopili v projekt z velikim načrtom, da se posvetimo duševnemu zdravju otrok in mladih. V sodelovanju s strokovnjaki z Inštituta Andreja Marušiča (IAM) pripravljamo in izvajamo aktivnosti, ki odgovarjajo na slabo stanje duševnega zdravja med mladimi in celo otroki, kar pa predstavlja pomembne dejavnike tveganja za razvoj različnih zasvojenosti, depresijo itd. Tudi v skavtskih vrstah opažamo, da tovrstna problematika med otroki in mladimi narašča. Tako imate v stegih sedaj možnost, da se vključite v:

  • PROGRAM SOOČANJA: 16-urni program za krepitev pozitivne samopodobe, ki bo prilagojen za delo v vejah in ga boste lahko izvedli tekom leta na srečanjih, izhodu ali taboru. Pred izvedbo programa soočanja povabljeni na usposabljanje, kjer prejmete delovno gradivo in priročnik z smernicami.

PRIJAVE NA USPOSABLJANJE ZA MLADINSKE VODITELJE: DUŠEVNO ZDRAVJE 23. - 24. marec 2019, Postojna

Poleg tega izvajamo:

  • DELAVNICE: krajše 90-minutne delavnice za različne starostne skupine, ki se bodo izvajale po šolah, mladinskih centrih, lokalnih skupnostih. Od oktobra 2018 do januarja 2019 smo tako izvedli kar 5 delavnic "Skrite moči" v sklopu razstave Body Worlds Vital.
  • PREDAVANJA STROKOVNJAKOV ZA STARŠE, katerih namen je osveščanje in izobraževanje s področja razvijanja pozitivne samopodobe in preprečevanja zasvojenosti s tehnologijo. Do sedaj so strokovnjake gostili starši v Novi gorici (april 2018), Postojni (december 2018) in Škofji Loki (januar 2019).
  • PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA VODITELJE, namenjene osveščanju in izobraževanju na področju soočanja z dejavniki tveganja za preprečevanje zasvojenosti. Za voditelje smo oktobra 2018 izvedli delavnice Duševne stiske in Čuječnost. Novembra 2018 pa smo gostili Majo Rahne na delavnici o superviziji.

 

17. december 2018 : POSVET ZZM

Posvet je potekal v sklopu konference Mednarodne zveze za zdravje mladih (YHO youth health organization) in sicer v angleškem jeziku. Na posvetu je delo, ki ga Skavti razvijamo v sklopu programov Duševno zdravje mladih predstavila asist. psih. Tina Podlogar.

 

 

 

Zadnjič posodobljeno: 13. februar 2019 (BT)