Splošne informacije

Skavti kot jih poznamo danes, so v Sloveniji uradno pričeli z delovanjem leta 1990. Takrat je bilo ustanovljeno Združenje Slovenskih Katoliških Skavtinj in Skavtov. To je bila edina skavtska organizacija v takratni Jugoslaviji, ena prvih v Vzhodni in Srednji Evropi ter prvo katoliško združenje, ki je nastalo po 2. svetovni vojni v Sloveniji.

ZSKSS s pomočjo skavtske metode prispeva k polnemu telesnemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Temelj našega vzgojnega delovanja je devet vrednot, ki jih uresničujemo na šestih področjih osebnostnega razvoja, prilagojenih starosti članov. Vrednote vzgajanja so: optimizem in veselje od življenja, čut za drugega, prijateljstvo, ljubezen, telesno, duševno in duhovno zdravje ter samospoštovanje, svoboda, odgovornost in kritično mišljenje, ustvarjalnost in pobudništvo, spoštljiv odnos do narave, čut do domovine in odnos do družbe, povezanost s svetom, vera in pripadnost Cerkvi.

Otroci in mladi so v ZSKSS razdeljeni v starostne skupine:

  • Bobri in Bobrovke (6-7 let)
  • Volčiči in Volkuljice (8-10 let)
  • Izvidniki in Vodnice (11-15 let)
  • Popotniki in Popotnice (16-21 let)
  • Voditelji in Voditeljice (nad 20 let)

Otroci in mladi se tedensko srečujejo na srečanjih, ki so prilagojena na njihovo starost in pripravljenost. Pravtako se udeležujejo poletnih taborov, zimovanj, potepov in projektov.

Skavti vzgajamo s pomočjo skavtske metode, katere elementi se prepletajo v vseh skavtskih dejavnostih. Skavtska metoda je dobro preizkušena po vsem svetu in je pedagoško utemeljena kot preventivni sistem.

Skavtinje in skavti vzgajamo za aktivno participacijo in odgovorno državljanstvo. Naše delovanje je usmerjeno v pripravljanje mladih na to, da se s svojim delovanjem vključujejo v družbo , so v njej aktivni  in k temu spodbujajo  tudi druge.

Pomembna prvina naše dejavnosti je prostovoljstvo. Čez 700 mladinskih voditeljev povprečno opravi 5-7 ur prostovoljnega dela tedensko! Vse dejavnosti načrtujejo in izvajajo prostovoljci, k prostovoljnemu delu spodbujamo tudi mlajše. 1200 popotnikov in popotnic (16-21 let) ima za svoje geslo: "Služiti"

Poleg redne vzgojne dejavnosti  vsako leto pripravljamo tudi mnoge projekte in druge dejavnosti s področja aktivnega državljanstva, prostovoljstva, okoljske vzgoje, kulture, športa, humanitarne projekte.

ZSKSS je član Svetovnega združenja skavtinj (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) – WAGGGS, v okviru katere spadamo v Evropsko regijo. 1996 smo postali pridruženi, leta 1999 pa polnopravni člani.