Nove priložnosti za izboljšanje zdravja naših članov

Zadnja leta ne samo na terenu, saj s pomočjo projektov odkrivamo nove možnosti osveščanja, spodbujanja ter tudi usposabljanja voditeljev za odpiranje področja zdravja v svojih vejah.

Po uspešno zaključenem projektu Za zdravje mladih (2015-16) smo dobili priložnost, da nadaljujemo in nadgradimo začeto delo, saj so v okviru Ministrstva RS za zdravje prepoznali dobro delo in potencial, ki ga prinašamo v slovenski mladinski prostor. 

Tako smo za prihodnji 2 leti pripravili dva nova projekta, ki se med seboj lepo dopolnjujeta in za katera upamo, da bosta zaživela predvsem v stegih. Eden pokriva področje prehrane in gibanja, drugi pa se ukvarja z usposabljanjem promotorjev zdravja in odpira še eno neodkrito polje – duševno zdravje. Oba projekta bomo koordinirali čim bolj enotno, v pisarni bosta zanju odgovorni Barbara Tehovnik in Mateja Dobovšek, v izvršnem odboru pa Urška Mali Kovačič in Nejc Kurbus.

izzivaj@skavt.net

zdravjemladih@skavt.net


Kako bo potekalo izvajanje

V prvih tednih prihodnjega leta bomo aktivno vključili stege in veje. Organizirano bo UVODNO USPOSABLJANJE, na katerem bomo podrobno predstavili in razložili, kako bodo posamezne skupine – cel steg ali posamezne veje v obeh projektih sodelovali. V enem tednu bomo izvedli uvodno usposabljanje na 3 lokacijah po Sloveniji (Ljubljana, Maribor in Primorska, odvisno od števila prijavljenih). Želimo si, da bi se na vabilo uvodnega usposabljanja odzvali in bi se ga udeležili vsaj po 1 voditelj iz vsakega stega. 

Aktivnosti bodo delno pripravljene, kar bo posamezni veji ali celemu stegu bistveno olajšalo izvedbo. Ob tem vam bomo nudili VSEBINSKO PODPORO TER PODPORO PRI KOMUNICIRANJU v vaši lokalni skupnosti. Načrtujemo namreč pripravo paketa, kjer boste dobili informacije in usmeritve, kako komunicirati na družabnih omrežjih, v župniji, v mladinski skupnosti, s starši in z lokalnimi mediji. Projekta nista administrativno zahtevna, kar bo vsem olajšalo delo.

Vsak skavt lahko z odločitvijo o bolj zdravem načinu življenja in z zdravimi navadami, ki jih bomo v obeh projektih pridobili, pripomore, da bo naša skupnost premikala meje na področju zdravja. Želimo si biti vzor drugim. Saj veste, vsak posameznik lahko naredi malo, učinek v skupnosti pa je ogromen.

Zadnjič posodobljeno: 18.1.2018 (BT)