SREČAnje

Projekt SREČAnje želi mlade naučiti kritičnega presojanja nepreverjenih informacij in pomena pravice vsakega človeka do dostojnega življenja, jim omogočiti izkušnjo osebnega stika z ljudmi, ki jih niso vajeni in so pogosta tarča predsodkov in nestrpnosti, ter usposobiti za širjenje vrednot spoštovanja vsakega človeka, strpnosti in solidarnosti v družbi.

1. marec–1. november 2019

»Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov«. 


 

KLJUČNE AKTIVNOSTI

1. FAZA = VEDETI

Ali je za »vedeti« res dovolj slišati o, prebrati, predpostavljati? Ko gradimo spoštovanje, dvigujemo razumevanje in spodbujamo strpnost, je vedno treba začeti pri sebi – koliko in kaj v resnici vem, kje pa moram za iskrenost do sebe in drugih izkusiti in izvedeti še nekaj več, da lahko odprem pot razumevanju drugih in medsebojne različnosti, s katero se srečujem na vsakem koraku.

  • 3 seminarji – 250 udeležencev – 8 h

2. FAZA = IZKUSITI

Podati se v neznano, občutek negotovosti, morda napačnih predstav. Izkušnja poti brez vedenja, kaj te čaka na cilju. Služenje = narediti za nekoga nekaj dobrega in nič pričakovati v zameno. Udeleženci se bodo srečali s samim seboj, z drugimi v skupini ter s človekom ali ljudmi, ki potrebujejo njihovo pomoč.

  • 30 akcij – 250 udeležencev – 48 h

3. FAZA = RAZUMETI

Strpnost –  Sočutno poslušanje –  Sovražni govor –  Kultura dialoga –  Kritično in kreativno razmišljanje

  • 5 delavnic – 250 udeležencev

4. FAZA = DELOVATI

Vodena refleksija, v kateri bodo udeleženci ozavestili znanje, izkušnjo in razumevanje ter predlagali kreativne rešitve za obravnavo vsebin pri prostovoljnem delu z otroki in mladimi.  Prejeli bodo tudi gradivo za nadaljnje ozaveščanje otrok in mladih, s katerimi vse leto delajo v svojih lokalnih mladinskih skupinah.

  • 25 refleksij – 250 udeležencev

5. 6 INFOGRAFIK V OKVIRU FB+INSTRAGRAM KAMPANJE, 2 ČLANKA

CILJI PROJEKTA 

Cilj 1: Mlade naučiti kritičnega presojanja nepreverjenih informacij in pomena pravice vsakega človeka do dostojnega življenja.

Pričakovan rezultat: Udeleženci projekta skozi samovrednotenje ozavestijo pomen spoštovanja človekovih pravic.

Cilj 2: Mladim omogočiti izkušnjo osebnega stika z ljudmi, ki jih niso vajeni in so pogosta tarča predsodkov in nestrpnosti.

Pričakovan rezultat: Udeleženci projekta so na podlagi svoje osebne izkušnje sposobni globljega razumevanja drugih in njihovih življenjskih situacij.

Cilj 3: Mladinske voditelje usposobiti za širjenje vrednot spoštovanja vsakega človeka, strpnosti in solidarnosti v družbi.

Pričakovan rezultat: Udeleženci projekta so na podlagi svoje osebne izkušnje sposobni globljega razumevanja drugih in njihovih življenjskih situacij.

CILJNE JAVNOSTI

Primarna ciljna javnost so mladinski voditelji med 18 in 29 let, ki kot prostovoljci delajo z otroki in mladimi (6-21 let). Večinoma so študenti, zaposleni, nekateri tudi brezposelni.