Orodja za globalno učenje

Globalni kompas

Orodje za preverjanje nivoja globalne odgovornosti skavtske skupine. Dostopen primarno v ONLINE obliki, lahko pa si ga tudi stiskate za uporabo v naravi, na taborih, srečanjih brez računalnika. Namenjen je SKVO-jem in voditeljem v fazi načrtovanja, analiziranja ter na koncu leta, ko vrednotimo program. Poln trikov in idej kako izboljšati program za dvig globalne odgovornosti v vaših vejah.

Akcije v globalno smer - Glokalne akcije

Kakšen odtis puščajo naše skavtske aktivnosti širše v okolici in svetu? Uporabi načelo "9 - 4 - 4", da dvigneš raven vaše aktivnosti še višje ali pa vsaj osvetliš aktivnost, projekt, akcijo še iz globalnega vidika. Pripravljeno je orodje GIRA (global informed and reflective actions), ki pomaga pri načrtovanju, izvedbi in vrednotenju akcij.

Kompetence za globalno državljanstvo

7 kompetenc globalnega državljana, ki jih skavti nadgrajujemo in krepimo znotraj skavtskega programa. Orodje je sestavljeno iz opisa posamezne kompetence in pa konkretnih znanj, veščin in odnosov, ki so sestavni del posamezne kompetence.

 

Orodje za samo-vrednotenje

Orodje v obliki ONLINE osebnega dnevnika. Preko sistema vprašanj se voditelj ali popotnik sprašuje, odgovarja in samo-ocenjuje. Namenjeno mladim odraslim, ki vsaj drobno poznajo pojem kompetenca, torej starejšim popotnikom in voditeljem, trenerjem. Vprašanja in tematike so zelo uporabna tudi kot iztočnice za pogovore s skavti, če bi želeli odpirati debate povezane z globalnimi tematikami na skavtskih srečanjih. (ŠE V IZDELAVI)