Useful phrases - SLO/ENG

We have letters that english does not have – č, š, ž. If you really can not find them (usually you can find them in symbols in Word or in other fonts) you can replace them. Instead of “č” you put “c”, instead of “š” you put “s”, instead of “ž” you put “z”. But you have to be aware that this is not correct as they are pronounced differently.

English

Slovenian

Boy Scout Skavt
Girl Guides Skavtinja
   
Units  
Browni/cub volkuljica (girl), volčič (boy) 8-10 years old
Cub pack krdelo
Cub leader voditelj krdela
Patrol member/scout član voda (izvidnik (boy), vodnica (girl) – 11 – 15 years old)
Patrol vod
Patrol leader vodnik
Assistant patrol leader podvodnik
Troop četa (is group of patrols in our organization)
Troop leader četovodja
Rovers/rangers popotnik (boy), popotnica (girl) – 16 – 20 years old
Clan klan (group of rovers and rangers)
Local unit steg (group of guides and scouts in one town)
Leader of local unit stegovodja
Commissioner poverjenik (comissioners for different areas, for example international commissioner, programme commissioner etc.)
Sea scout/ guide pomorski skavt/skavtinja
Scouting skavtstvo
   
Equipment  
Axe sekira
Saw žaga
Spade lopata
Knife nož
Cord vrvica
Rope vrv
Anorak vetrovka, anorak
Rain water deževnica
Rubber boots gumijasti škornji
Cutlery jedilni pribor
Machete mačeta
Neckerchief skavtska rutka
Woggle obroček
Uniform kroj
Patrol pennant vodova zastavica
Flag zastava
Map zemljevid
Compass kompas
Mattress žimnica, jogi
Sleeping bag spalka
Rucksack/backpack nahrbtnik
Torch/flashlight baterija, svetilka
Tent šotor
Tarp/canvas ponjava, kanvas
Camp cooker gorilnik
Sledge sanke, nosila
Heater grelec
   
General  
Hello dober dan (formal), živijo/zdravo (informal)
Good morning dobro jutro
Good evening dober večer
Goodbye nasvidenje
What's the time? Koliko je ura?
The bill please. Račun, prosim.
Where's the toilet? Kje je stranišče (WC)?
Bus Station Avtobusna postaja
Bank banka
Post office pošta
Left, right levo, desno
Open, closed odprto, zaprto