Vzgoja za poklic - 2. cikel

Za nami je zaključni dogodek 1. cikla programa Vzgoja za poklic. Za tiste, ki tega še ne veste, VZP je projekt, katerega namen je dvigniti zaposljivost mladih.

V program se je vključilo 61 udeležencev, za katere smo izvedli kar 14 usposabljanj z odličnimi izvajalci. Kadis d.o.o., Sofos, Bonton d.o.o., Zavod Mladi podjetnik, skavtski trenerji in številni drugi so poskrbeli, da so udeleženci dobro pripravljeni za vstop na trg dela. Do zdaj se jih je 5 že zaposlilo, nekateri pa opravljajo »job shadowing«, kje sodelujemo z  29 delodajalci.


Skupaj smo:

 

  • nadgrajevali razvijanje poklicnih veščin s prepoznavanjem sebe in svojih želja,
  • odkrivali in iskali notranjo motivacijo za opravljanje poklica,
  • z orodjem prepoznali in ovrednotili specifične kompetence, pomembne za trg dela,
  • s pomočjo mentorjev izdelali akcijski načrt svoje poklicne poti,
  • poslušali zanimive življenjske in poklicne zgodbe uspešnih ljudi, ki so našli svoje poslanstvo in imajo pogum uresničevati svoje sanje ter
  • pridobivali izkušnje pri delodajalcih različnih področij.

 

Vsi, ki iščete službo, zaključujete študij, si morda želite poklicne spremembe ali zbirate pogum za uresničevanje lastnih poslovnih priložnosti, ste stari med 18 in 29 let in se še niste pridružili našemu projektu: čas je, da stopite iz povprečja in se nam pridružite! Program  financira Evropski socialni sklad, za udeležence pa je brezplačen.  

  Datumi usposabljanj v 2. ciklu:

29. 6. (ali 19. 7. ali 8. 8. ali 17. 8. ali 23. 8.)– uvodno srečanje

(ZSKSS, Ljubljana)

22., 23. september – prvi vikend usposabljanj

(Brežice)

18. oktober – popoldansko usposabljanje (Ljubljana)

9. november – popoldansko usposabljanje

(Ljubljana)

21. november – popoldansko usposabljanje

(Ljubljana)

15., 16. december – drugi vikend usposabljanj

(Slovenske Konjice)

 

Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani Vzgoja za poklic:

http://vzp.si/

http://vzp.si/pridruzi-se/