Kritičen dogodek v naši organizaciji

Kritičen dogodek v naši organizaciji

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) je bilo v preteklem tednu obveščeno o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb zoper enega izmed naših prostovoljcev. Do razjasnitve okoliščin smo osebo, zoper katero je bil podan sum, umaknili iz vseh skavtskih aktivnosti in stikov z otroki in mladimi. S pristojnimi organi bomo dejavno sodelovali za razjasnitev okoliščin. 

Starše mladih, ki bi bili lahko prizadeti, je vodstvo obvestilo in se pogovorilo z njimi. Zagotovili smo tudi ustrezno psihosocialno podporo. Staršem, skrbnikom in voditeljem smo posredovali smernice za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku. Odprli smo tudi e-naslov za vprašanja in pobude staršev: starsi@skavti.si.

Kot vzgojna organizacija je naša naloga, da zagotavljamo varno okolje za naše člane. Varnost, zaščita naših članov in dobrobit skavtov je temelj našega vzgojnega dela. Od leta 2016 v naši organizaciji razvijamo program Nisi sam, katerega namen je krepitev duševnega zdravja posameznika. V okviru programa v strukturi organizacije deluje tudi oseba, ki koordinira zaščito otrok in mladostnikov v ZSKSS. Njena naloga je, da svetuje, podpira in pomaga prostovoljcem, ki zaznajo ali so soočeni z nasiljem. Seveda pa smo na morebitne odklone pozorni prav vsi, ki delamo z mladimi. Kot organizacija smo zavezani k spodbujanju varnega okolja in vzgajanju svojih voditeljev in članov v nenasilni komunikaciji, prepoznavanju nasilja in odgovornemu ravnanju.

Poslanstvo ZSKSS je s pomočjo skavtske vzgoje prispevati k polnemu biološkemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustvenemu, moralnemu in socialnemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

V ZSKSS se bomo še naprej trudili ozaveščati, kakšno odgovornost nosi vsakdo med nami, ki dela z mladimi, za njihovo varno odraščanje in celosten razvoj.

Odgovornost, transparentnost, pristnost in zaščita otrok in mladostnikov so vodilo našega delovanja. Vsi skupaj pa smo zavezani varovati identiteto mladoletnih oseb, kot to določa zakonodaja in je tudi naša moralna dolžnost.  

Oglejte si video: https://youtu.be/s-yiyfkvqhk