SREČANJE VODSTEV ZBOKSS IN ZSKSS

V ponedeljek, 20. 2. 2022, sta se v Ljubljani srečali vodstvi ZSKSS in ZBOKSS.

a srečanju smo drug drugemu predstavili svoje trenutno delo, Odrasle skavte smo seznanili z napredkom gradnje Skavtske hiše, se dotaknili nekaterih aktualnih tematik ter se pogovorili o stičnih točkah našega sodelovanja.
Veseli, da lahko s skupnim sodelovanjem krojimo družbo, smo sklenili, da se srečamo s sodelovanjem na taborih družin, ustvarjamo priložnosti za spoznavanje in povezovanje na dogodkih, spodbujamo, da stegi in bratovščine odraslih skavtov sodelujejo na lokalni ravni ter skupaj skrbimo, da skavtstvo dela ta svet za spoznanje boljši.

ZBOKSS - Zveza bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov.