Sreča je v SREČAnju

Od 5. do 11. avgusta 2019 se je skoraj 500 mladih prostovoljcev zbralo na taboru voditeljev SREČAnje, ki se je začel z dvodnevnimi družbeno odgovornimi lokalnimi projekti po celi Sloveniji, nadaljeval pa na tabornem prostoru v Želodniku pri Domžalah.

Tabor voditeljev je poseben skavtski dogodek, ki se je do sedaj odvijal že leta 1999, 2006 in 2012. Namenjen je vsem skavtskim voditeljem, letos se ga bo udeležilo skoraj 500. V povprečju so stari 23 let in so večinoma študenti. Na letni ravni opravijo najmanj 300 ur prostovoljnega dela, aktivnosti za otroke in mlade pa večinoma potekajo na tedenski ravni.

"Na taboru skavtskih voditeljev se bodo srečali skavtski voditelji iz vse Slovenije. To so mladi prostovoljci, ki vodijo več kot 5.000 mladih skavtov, tokrat pa bodo imeli prostor in čas za srečanje drug z drugim, izmenjavo dobrih idej, motivacijo, predvsem pa navdušenje nad naravo, zvezdami in ognjem." Gašper Govekar, poverjenik za odnose z javnostmi pri ZSKSS 

Geslo tabora voditeljev je SREČAnje. Srečanje v sebi nosi besedo sreča. Sreča skavtskega voditelja je v brezpogojnem služenju bližnjemu, je v srečanju s skavtskimi brati in sestrami, je v zavedanju, da nismo sami in sami sebi namen. Namen tabora voditeljev je s sobivanjem presegati različnost, se učiti drug od drugega in z drugim, gojiti spoštovanje, kulturo nenasilja in prispevati k mirnejšem svetu povezanem v prijateljstvu ter strpnosti. Skavtskim voditeljem bo omogočeno pristno izkustvo skavtske vzgoje, duhovna izkušnja, občutje povezanosti, sodelovanja in skupnosti.

V prvih dveh dneh tabora se bo po vsej Sloveniji zvrstilo 56 posebnih SREČAnj skavtskih skupin z ranljivimi skupinami. Kar 1.200 pomoči potrebnih ljudi bo občutilo skavtski zakon, ki govori, da skavtinja oz. skavt vsak dan naredi vsaj eno dobro delo. Skoraj 500 mladih skavtov bo namreč v svojih domačih okoljih naredilo nekaj za boljše odnose oziroma za lepše bivanje v skupnostih ter doživelo izkustvo osebnega stika z ljudmi, ki jih niso vajeni in so pogosto tarča predsodkov ter nestrpnosti.

V četrtek, 8. avgusta, bo ob 20. uri potekal pogovor ob ognjiščih s predstavniki institucij v Sloveniji ter znanimi posamezniki, ki bodo s skavti delili svoje poglede na izbrane tematike ter skupaj soustvarjali vizijo združenja in prihodnost mladih v Sloveniji. Gostje, ki se bodo udeležili SREČAnja na tabornem prostoru, so:

  • Sara Isaković, nekdanja vrhunska plavalka, psihologinja,
  • Sara Bevc Jonan, begunka iz Bagdada,
  • mag. Vesna Kerstin Petrič, dr. med., vodja sektorja za krepitev zdravja ter obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj na Ministrstvu za zdravje.
  • Ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore,
  • Mateja Lopuh, dr. med., specialistka iz anesteziologije in intenzivne terapije, Vodja Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo,
  • asist. dr. Žiga Kotnik, koordinator projekta Zdravo delovno okolje, zdrava prehrana. Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani,
  • Boštjan Hari, magister teologije,
  • Sandi Hribar, bivši načelnik ZSKSS,
  • Barbara Pavlakovič, bivša načelnica ZSKSS.

V petek, 9. avgusta, bo taborni prostor obiskal tudi predsednik RS Borut Pahor

V sklopu tabora bodo med drugim organizirane delavnice z namenom pridobivanja novih znanj in preizkušanja skavtskih veščin. Tabor je edinstvena priložnost, da nekaj sto skavtinj in skavtov sobiva skupaj na istem kraju, zaživi v naravi, si izmenja izkušnje in spozna nove prijatelje iz vse Slovenije. V duhu povezovanja se bodo udeležencem tabora v soboto, 10. avgusta, pridružili še številni bivši skavtski voditelji in skavtske družine.

Projekt SREČAnje sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov, Ministrstvo za izobraževanje, Urad RS za mladino, Ministrstvo za zdravje ter Uprava RS za zaščito in reševanje.