Skavti sooblikujemo družbo

Izjava ob zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

V nedeljo, 20. decembra 2015, bo zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Vsebina zakona in njegovih sprememb se dotika področij, kot so družina, človekove pravice, ustavne pravice, vzgoja, vloga spola… To so teme, ki so bistvene za oblikovanje družbe, v kateri živimo.

SVOBODA, ODGOVORNOST IN KRITIČNO MIŠLJENJE ter ČUT DO DOMOVINE IN ODNOS DO DRUŽBE ste dve izmed vrednot vzgajanja v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.V naslednjih treh letih smo se zavezali, da bom vzgajali za odgovornost do sebe, skavtstva in družbe. Verjameva, da so vrednote vodilo našega življenja. Vrednote nam narekujejo, da smo odgovorni, da kritično razmišljamo, da se odzivamo na dogajanje v družbi ter jo sooblikujemo.

Vsebina zakona in področja, katerih se dotika, so izredno pomembna. Prav zaradi tega je bilo na temo napisanih več kolumn, spodbujene so bile razprave, tako na Svetu Združenja kot na družabnih omrežjih. Na to temo je bila pripravljena okrogla miza, namenjena širši skupini mladih. Čez poletje se je odvilo pet taborov družin, katerih se je udeležilo preko 230 staršev in otrok iz 55 družin. Članstvo smo redno obveščali o aktivnostih referendumskih pobud. V mesecu marcu je izvršni odbor podal izjavo Sovzgoja in odgovornost, katere povzetek je pripisan v nadaljevanju:

Skavti (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) smo prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temeljimo na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja postavil Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. Skavti in skavtinje smo sprejeli skavtsko obljubo, ki jo po svojih najboljših močeh uresničujemo vsak dan.

Spoštujemo katoliške vrednote in se trudimo kar najbolje živeti po njih, soustvarjamo župnijska občestva. Skupnost je za nas resničnost, ki se jo trudimo živeti vsakodnevno.

Eden od elementov skavtske metode je sovzgoja, s čimer skavti poudarjamo pomen prisotnosti ženskega in moškega lika pri vzgoji otrok in mladih. Dekle mora zrasti v dekle odhoda in fant v fanta odhoda. Sovzgoja pomeni vzgojo, v kateri fantje in dekleta spoznavajo razliko med moškimi in ženskami, se drug od drugega učijo ter vzgajajo za polno sodelovanje oziroma enakopravno partnerstvo. Verjamemo, da je sveti zakon zakrament, »zveza, s katero mož in žena ustanovita dosmrtno življenjsko skupnost in je posvoji naravi naravnana v blagor zakoncev in roditev ter vzgojo otrok«. (ZCP, kan. 1055, par. 1).

Izvršni odbor ZSKSS
Ljubljana, marec 2015

Vsak od nas se sam odloča, kako bo hodil svojo pot. Mi smo svojo, z izbiro skavtske poti, že izbrali. Odločili smo se za naše vrednote, za kritično razmišljanje, za sooblikovanje družbe. Zato vas spodbujava, da se udeležite nedeljskega referenduma. Tudi tako bomo svet pustili za spoznanje boljši, kot smo ga prejeli.

Načelnica in načelnik ZSKSS
Irena Mrak Merhar in Žiga Kovačič