Skavti razmišlamo globalno - Mir za planet. Planeti miru.

Tedna globalnega učenja se je udeležilo, več kot 1600 članov in članic. Letošnja akcija je potekala pod geslom »Mir za planet. Planeti miru.«, in nas povabila, da kritično razmišljamo o svetu, da odpremo oči, srca in misli za realnost sveta.

Teden globalnega učenja tradicionalno poteka tretji teden v novembru, v lanskem letu je to bilo med 13. in 19. novembrom 2023. Praznujemo ga že več kot 20 let, v Sloveniji pa od leta 2006. Zaradi skupnih prizadevanj je bilo v tem času ustvarjenih veliko dosežkov, žal pa nekatere ovire pri reševanju globalnih vprašanj še vedno ostajajo.

Več kot 1600 članov in članic ter mladinskih voditeljev Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov se je udeležilo letošnje akcije, pod geslom »Mir za planet. Planeti miru.«

Geslo "Mir za planet. Planeti miru”, nas je povabilo, da kritično razmišljamo o svetu. Da odpremo oči, srca in misli za realnost sveta. Da si upamo ukrepati za vzpostavitev miru, solidarnosti, pravičnosti in enakosti.

Skavti so znotraj tematike poudarili pristope ohranjanja našega planeta, miru in pravičnosti ter odpravljanja neenakosti. Trudili so se, da preko različnih aktivnosti ponotranjijo, kako pomembna je skrb za medsebojne odnose, za našo Zemljo in za mir na svetu ter pravičnost.

Pripravili so tudi gradivo s predlogi aktivnosti, ki so jih mladinski voditelji v lokalnih enotah izvajali na svojih rednih srečanjih. Aktivnosti so izvajali člani vseh starostnih skupin, od najmlajših bobrov in bobrovk (6-7 let), do najstarejših, popotnikov in popotnic (16–21 let). V aktivnostih so se še posebej osredotočali na sledi, ki jih puščamo v svetu, na grajenje miru v sebi in prepoznavanja moči besed.

Aktivnosti tedna globalnega učenja so se zelo močno prepletale z enim od devetih področij njihove vsebine vzgajanja, Vzgoje za mir. V sklopu katere imajo tri glavne poudarke:

- Mir v meni – pomirjenost, sprejemanje samega sebe
- Mir med nami – empatija, nenasilna komunikacija, razreševanje konfliktov
- Mir v svetu – medreligijski dialog, mednarodno povezovanje

Tudi letošnjo akcijo je spremljala duhovna misel, ki je udeležence povabila k odločitvi, da delajo za mir. Zavzetost za mir, hrepenenje po izgubljenem raju, je v genih vsakega prebivalca te naše Zemlje. Odločitev, da ne bomo iskali krivcev, da ne bomo hvalili zmagovalcev, da nam bo pomembna vsaka oseba sveta, da bomo spoštljivo vstopali v stvarstvo, je odločitev pogumnih mož in žena, ki delajo za mir. Prav vsako misleče bitje se more odločiti, da bo nekaj naredilo za mir.

Mir se začne v nas samih in šele nato ga lahko širimo v svet.