SKAVTI PODARILI DOBRODELNA SREDSTVA ZBRANA V AKCIJI LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

Tudi lani decembra je po domovih v adventno-božičnem času gorela Luč miru iz Betlehema. Posvetila je v mnogih državnih ustanovah in na nekaterih veleposlaništvih. Slovenski skavti smo 14. decembra 2019 odšli na uradno slovesnost na Dunaj. Po sprejemu je več kot 100-članska odprava odpotovala proti Sloveniji, kjer jih je 15. decembra čakalo 9 območnih sprejemov plamena Luči miru. Zbrane prostovoljne prispevke smo predstavniki Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS), Združenja bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov (ZBOKSS) ter Slovenske zamejske skavtske organizacije (SZSO) na novinarski konferenci podelili trem organizacijam.

Luč miru iz Betlehema je dobrodelna akcija že od leta 1991, saj se ob deljenju plamena luči zbirajo prostovoljni prispevki, ki jih vsako leto ob zaključku akcije podarijo različnim organizacijam.  Od leta 1991 do danes smo skavti v omenjeni akciji skupno podarili že več kot 300.000 evrov.

Med 16. in 19. decembrom 2019 smo plamen Luči miru ponesli predstavnikom države in drugim pomembnejšim ustanovam, med drugim predsedniku države, predsedniku Državnega zbora, premierju, varuhu človekovih pravic, na policijo, vojsko, ministrstva ter veleposlaništva. Pri vseh predstavnikih so bili deležni toplega sprejema in prijaznega povabila, da jih ponovno obiščemo v letu 2020. Predstavniki lokalnih enot so obiskali občine, šole, policijske postaje, zdravstvene domove in druge lokalne ustanove ter tako širili sporočilo miru. Geslo poslanice Ne boj se goreti! govori o našem poslanstvu širjenja svetlobe in ljubezni, ki sta rešitev za vsakega človeka, ne glede na strah, ki je prisoten v nas. Z dobrodelno akcijo smo se ob deljenju plamena luči zbirali prostovoljni prispevki in donacije preko SMS-sporočil. Skavti smo želeli, da bi v predbožičnem času plamen Luči miru iz Betlehema zasvetil v čim več domovih.

V sredo, 20. februarja 2020, smo na sedežu Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov  podarili sredstva zbrana v dobrodelni akciji Luč miru iz Betlehema v skupni vrednosti  15.600 evrov. Tokrat smo s pomočjo zbranih sredstev podprli tri organizacije, ki s svojim delovanjem pomagajo otrokom in mladostnikom, v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Posamična organizacija je prejela 5.200 evrov. Sredstva so tako prejeli predstavniki organizacij iz Društva Žarek, Slovenska karitas v imenu naših misionarjev v Albaniji in sestre Hčera Marije Pomočnice v imenu misijonark, sester salezijank iz Brazilije. 

Navajamo nekaj izjav govornikov.

  "V programu Naj mladih ne vzgaja ulica, ki je postal tudi javno socialno varstveni program, so otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za normalne družinske razmere. Velikokrat doživljajo stisko teh otrok, ki imajo zasvojene starše, so brez družine ali gredo očetje v zapor itd. Iskreno za zahvaljujem v imenu vseh zaposlenih, predvsem pa v imenu vseh otrok in mladostnikov."
Ivanka Berčan, predsednica društva Žarek

  "To je področje, kjer sodelujemo skupaj, mlajši in starejši. Vidi se sinergija delovanja različnih organizacij znotraj Cerkve. Če smo odprti, če najdemo skupno zgodbo, potem je to dodatna kvaliteta. Verjamem, da bomo sodelovali tudi naprej z vami, Skavti, v okviru novega program Karitas mladih v Sloveniji. Imamo veliko skupnega. Hvala s strani vseh naših prostovoljk in prostovoljcev, več kot 11.000 jih je, ki delujejo v Sloveniji. Vaša pomoč bo šla v mesto Belš na jugu Albanije. Z vašim darom boste prispevali v nakup gradbenega materiala za obnovo treh hiš po potresu novembra 2019. Ljudje čutijo, da v stiski niso sami. Hvala, ker boste bili tam in posodili tudi svoje roke, prinesli veselje in upanje za prihodnost ljudem v Albaniji."
Mag. Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske karitas in Jana Lampe, predstavnica Slovenske karitas

  "Sestre salezijanke smo ponosne na mlade, na vse vas, za katere smo Bogu v skupnosti posvetile svoja življenja. In taki dnevi, kot je današnji, nam okrepijo vero, da ste sveta zemlja po kateri nam govori Bog. V tem duhu, skupaj z mojimi sosestrami sporočamo iskreno zahvalo in za vas darujemo molitev. V vsakodnevnem stiku z otroci in mladimi, ki jim prižigamo luč vere, smo okrepljene z vašim plemenitim deljenjem dobrote. Naj vas vedno spremlja Božji blagoslov in Marijina ljubeča navzočnost. Sredstva, ki so zbrana v akciji Luč miru iz Betlehema 2019, bomo namenile za celovito obnovo kuhinje v OSAF. Kuhinja nam služi za pripravo dnevnih kosil in malic za 170 otrok, najstnikov in osebja, z novejšo opremo pa želimo v njej pripravljati tudi poklicne tečaje kuhanja."
Sestra Mojca Šimenc, predstojnica sester Hčera Marije pomočnice v imenu sestre Metke Kastelic

  "V svetu, v Sloveniji in v družini najlažje pomagamo tudi skupaj z vami. Veseli smo, da lahko sredstva damo takšnim organizacijam, ki z nami delijo vrednote, ki pomagajo delati stvari tam, kjer jih mi ne dosegamo. Veseli smo tudi, da imamo možnost v Albanijo poslati naše skavte, da še izkusijo, kakšne so razmere drugje. Sredstva so razdeljena en del za Slovenijo, en del za Evropo in en del za svet, da se res odpiramo na vse tri ravni. Ti zneski se zdijo na prvi pogled majhni, ampak sem prepričana, da v tistih okoljih, ki jih namenjamo, pomenijo veliko. Skavti smo hvaležni, da lahko na takšen način pomagamo."
Irena Mrak Merhar, načelnica Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Skavti smo še omenili, da 22. februarja praznujejo Dan spomina. Dan, ko se še posebej spominjamo, da skavt naredi vsak dan vsaj eno dobro delo ter se znotraj organizacije spominjamo rojstva začetnika skavtskega gibanja, Roberta Baden- Powella. Že od leta 1907 skušamo skavti po njegovem vzgledu za seboj pustiti svet za spoznanje lepši, kot smo ga prejeli. Ob tej priložnosti se skavti zahvaljujejo vsem, ki so kakorkoli prispevali svoj dar in tako poskrbeli, da je ta svet lepši.