Skavti izvolili novo vodstvo organizacije

Na Svetu Združenja smo izvolili novo vodstvo organizacije za naslednja tri leta.

V soboto, 9. 3. 2024, je v Ljubljani potekal Svet Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, na katerem so delegati izvolili novo vodstvo organizacije za naslednja tri leta.

Načelnica in načelnik ostajata Tjaša Sušin in Nejc Kurbus, ki bosta zastopala ZSKSS v notranji in zunanji javnosti. Skupaj bosta vodila Izvršni odbor, skrbela za uresničevanje vizije organizacije in strateškega načrta, odgovarjala za zakonito in tekoče poslovanje organizacije ter zagotavljanje javnosti dela ZSKSS.

Tjaša Sušin in Nejc Kurbus (foto: Marko Pleterski)

Za povezanost s Cerkvijo na Slovenskem bo skrbel novi Generalni duhovni asistent Matej Gnidovec. Ki bo tudi obveščal in povezoval duhovne asistente, pripravljal verouk za skavtske voditelje ter spodbujal skavtinje in skavte v duhovni rasti.

Tjaša Sušin in Matej Gnidovec (foto: Marko Pleterski)

Poverjenika za Zagovorništvo ostajata Hana Lobnik in Matevž Šauperl. Še naprej bosta skrbela za dobre odnose in pozitivno podobo ZSKSS ter skavtstva v vseh javnostih. Pripravila in izvajala bosta strategijo sodelovanja z drugimi mladinskimi organizacijami in društvi, mednarodnimi skavtskimi organizacijami ter zastopala interese ZSKSS v odnosu do krovne skavtske organizacije WAGGGS. Prav tako bosta skrbela za promocijo skavtstva, usposabljanje voditeljev in zagovorništvo na mednarodni ravni.

Poverjenika za voditelje sta postala Agata Pivk in Domen Turk. Njuna naloga je podpiranje mladinskih voditeljev-prostovoljcev na lokalni in državni ravni, skrb za njihovo osebno napredovanje, aktivno sodelovanje pri izvajanju usposabljanj za mladinske voditelje in spremljanje delovanja ognjišč (skavtskih območij v Sloveniji).

Poverjenika za vzgojo sta postala Katja Repanšek in Andrej Čuk. Poverjeništvo za vzgojo skrbi za kakovostno izvajanje skavtske vzgoje v ZSKSS, izvajanje vzgojnega programa po skavtski metodi. Skrbita tudi za implementacijo skavtskega kompetenčnega modela in podporo voditeljem za kakovostno osebno napredovanje vseh članov ZSKSS.

Agata Pivk, Domen Turk, Hana Lobnik, Matevž Šauperl Tjaša Sušin, Nejc Kurbus, Matej Gnidovec, Katja Repanšek, Andrej Čuk (foto: Marko Pleterski)

V Nadzorni odbor ZSKSS so bili izvoljeni Matej Mesojedec, Luka Knific in Alen Gril. Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in gospodarsko delovanje organizacije, pregleduje blagajniško delovanje in o tem poroča Svetu ZSKSS.

Luka Knific, Matej Mesojedec, Alen Gril (foto: Marko Pleterski)

Člani Častnega razsodišča so postali Luka Mehle, Bernard Kreč in Gregor Šijanec. Častno razsodišče presoja skladnost ravnanja izvoljenih organov, članov in mladinskih voditeljev v ZSKSS. Deluje v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi akti ZSKSS.

Bernard Kreč, Luka Mehle, Gregor Šijanec (foto: Marko Pleterski)