SKAVTI PROMOVIRAMO ZDRAVJE

Skavti tudi v letu 2019 namenjamo večji poudarek promociji zdravja in izvajanju zdravih aktivnosti.

V svoje programe že tretje leto uspešno vključujemo vsebine, ki mladim približajo odločanje za bolj zdravo prehrano, jih navdušujemo za zdrave gibalne navade in krepimo njihovo duševno zdravje. Lokalne skavtske enote v svojih domačih krajih po vsej Sloveniji ozaveščajo in spodbujajo mlade člane ter splošno javnost o zdravih izzivih in spreminjanju vsakodnevnih navad v bolj zdrave. Znotraj pilotnega projekta za "Duševno zdravje mladih" skavti izvajamo usposabljanja na področjih soočanja s stresom, soočanja z zasvojenostmi z digitalnimi mediji in internetom, izboljševanja kompetenc na področju medosebnih odnosov, krepitve čustvene inteligence ter pozitivne samopodobe.

zdrave_aktivnosti_2019-v02-web4.pdf