RAZPIS VOLITEV ZSKSS

Nove organe ZSKSS za naslednje mandatno obdobje september 2020 – marec 2024, bomo izvolili na svetu ZSKSS 6. septembra 2020.

Marca 2020 naj bi potekel triletni mandat: Izvršnemu odboru ZSKSS, Častnemu razsodišču ZSKSS in Nadzornemu odboru ZSKSS. Zaradi razglašene epidemije ob izbruhu virusa Covid-19 se je mandat avtomatsko podaljšal, in sicer do prvega naslednjega Sveta Združenja.

Nove organe ZSKSS za naslednje mandatno obdobje september 2020 – marec 2024 bomo izvolili na svetu ZSKSS 6. septembra 2020.

Obvestilo o razpisu z opisanim kandidacijskim postopkom ter navodila za pravilno in enotno pripravo ter izvedbo volitev so prejeli voditelji dne 26. junija 2020. 

V skladu s statutom so razpisane volitve za naslednje funkcije organov:

1. Izvršni odbor ZSKSS (9 članov):

 načelnik

 načelnica

 generalni duhovni asistent

 poverjenik za vzgojo

 poverjenica za vzgojo

 poverjenik za voditelje

 poverjenica za voditelje

 poverjenik za zagovorništvo

 poverjenica za zagovorništvo


2. Častno razsodišče ZSKSS (3 člani)

 predsednik/-ca

 član/ica

 član/ica

 

3. Nadzorni odbor ZSKSS (3 člani)

 predsednik/-ca

 član/ica

 član/ica