Ob Tednu otroka Skavti odpirajo prostor za družbeni pogovor o nenasilju

Odgovornost vsake organizacije, ki v svoje delo vključuje osebe mlajše od 18 let je, da ustvarja varno okolje in poskrbi za zaščito otrok in mladostnikov pred nasiljem.

Skrb za ustvarjanje varnega prostora je ključnega pomena za vzgojo, zdravje in osebni razvoj otrok in mladostnikov. Skavtska organizacija temelji na prepričanju, da je vsak človek predstavljen kot odsev dobrega, kakršnakoli oblika nasilja pa vredna vsakršne obtožbe.

S tem v mislih, Skavti ob Tednu otroka naslavljamo pomembnost problematike in pripravljamo prostor za debate, pogovore in namensko delo na področju nenasilja v mladinskem delu. Opozoriti želimo na pomembnost zaveze mladinskih organizacij in organizacij, ki delajo z mladimi, k nenasilju.

Izpostavljamo pomembnost razvoja kompetenc mladinskih delavcev in voditeljev v mladinskem delu na področju nenasilja, prepoznavanja nasilja, soočanja z nasiljem in zlorabljenimi otroci in mladostniki.

Skavti so prva mladinska organizacija, ki so že pred več kot tremi leti sprejeli temeljni dokument, zavezo k nenasilju, s čemer so vzpostavili tudi sistem zaznavanja, prepoznavanja in soočanja z nasiljem v organizaciji in širši družbi. Iz izkušnje organizacije poudarjamo tudi pomen oblikovanja in opredelitve jasne družbene strukture sporočanja nasilja ter skrbi za žrtve nasilja. Pomembno je, da širša družba prepozna mladinske delavce kot nosilce preventivnega dela na področju nenasilja, ter da se vzpostavi sistem, ki jih bo podprl v njihovih prizadevanjih.

Skavti bomo oblikovali in vsebinsko podpirali organizacije v njihovih podpiranjih pri ustvarjanju nenasilnega okolja pri delu z otroci in mladostniki.

Delovanje Skavtov v prizadevanjih za zaščito otrok in mladostnikov podpira tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.