NAGRADA GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA

Skavti smo izredno hvaležni in ponosno, da smo med prejemniki letošnje nagrade glavnega mesta Ljubljana!

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je letos med prejemniki nagrade glavnega mesta Ljubljane!
Hvaležni in ponosni smo, ker je Mestna občina Ljubljana, ki tudi sicer podpira naše delovanje, prepoznala pomembne dosežke našega več kot 30-letnega dela na področju vzgoje ter izobraževanja otrok in mladih.
Podelitev nagrad je bila del slavnostne seje Mestnega sveta MOL v petek, 7. maja 2021.
Načelnica ZSKSS Tjaša Sušin na slavnostni seji Mestnega sveta MOL (foto: Benjamin Kovač)
Nagrado glavnega mesta je v imenu ZSKSS s ponosom prejela načelnica Tjaša Sušin.
Iskrene čestitke tudi vsem drugim nagrajencem za izjemne dosežke in življenjsko delo, ki je pripomoglo k ugledu in razvoju Ljubljane, tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru.
Več o priznanjih glavnega mesta Ljubljana: https://www.ljubljana.si/.../prizn.../podeljujemo-priznanja/
Nagrajenci ob županu Mestne občine Ljubljana, Zoranu Jankoviću (foto: Benjamin Kovač)