Mednarodno srečanje v okviru projekta Skavtinje in skavti razmišljamo globalno!

Ljubljana, 8. 5. 2017
Zavedanje o pomembnosti globalnega učenja oz. odgovornega globalnega državljanstva se že nekaj časa širi tudi v neformalni in mladinski sektor. Projekt Skavtinje in skavti razmišljamo globalno! (»Scouts & Guides: Active Global Cizitens«), ki ga finančno podpira Evropska unija, je namenjen ozaveščanju in izobraževanju o pristopu globalnega učenja znotraj programov in aktivnosti skavtskih organizacij iz sedmih evropskih držav.

Med 10. in 14. majem 2017 bo v Planici potekalo mednarodno srečanje v okviru projekta Skavtinje in skavti razmišljamo globalno!. Mednarodna aktivnost je namenjena skavtskim in nevladnim organizacijam, ki v okviru projekta že tretje leto sodelujejo z namenom ozaveščanja in izobraževanja o globalnih dimenzijah in tematikah v skavtskih programih. Srečanja se bo udeležilo 60 predstavnikov NVO in skavtskih organizacij iz sedmih evropskih držav (Češka, Poljska, Nemčija, Slovaška, Grčija, Velika Britanija, Slovenija).

Osnovna ideja za projekt je izšla iz želje, da nevladne organizacije, ki delujemo na področju globalnega učenja, podpremo skavtske organizacije pri spoznavanju in vnosu metodologije in pristopov globalnega učenja v svoje programe. Medij za prenos pristopa globalnega učenja so izbrani skavtski trenerji. Ti trenerji znanje multiplicirajo naprej v skavtske veje na nacionalni in lokalni ravni, nekateri se povezujejo tudi mednarodno.

Na društvu Humanitas so do sedaj globalno učenje vnašali predvsem v formalne strukture (delavnice na osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah), manj pa v neformalni sektor. Projekt je tako prvi bolj obširen poskus prepletanja globalnega učenja in učnih vsebin v večjo organizacijo za mlade na nacionalni, evropski in mednarodni ravni (v projekt sta vključeni tudi obe svetovni skavtski organizaciji WAGGGS in WOSM).

Da bi prepoznali pomen tega projekta, je najprej potrebno razložiti o čem sploh govorimo, ko govorimo o globalnem učenju. Države sveta so v letu 2015 sprejele novo Agendo 2030 za trajnostni razvoj, katere del so tudi Cilji trajnostnega razvojaPodcilj 4.7 govori o novem, celostnem pristopu k učenju in izobraževanju, ki je potreben za boljši in bolj odgovoren jutri (t.i. učenje za odgovorno globalno državljanstvo). Ob podpori metod globalnega učenja začutimo in spoznamo izzive današnjega globaliziranega sveta in prevzamemo odgovornost za njihovo reševanje na lokalni in globalni ravni. Gre torej za spodbujanje soodgovornosti tako za rešitve kot za probleme, pa tudi za širjenje zavedanja o soodvisnosti sveta in vloge vsakega posameznika v njem. Mladi začnejo razmišljati bolj kritično, prevprašujejo svoje navade in zgodbe, v katere so vpleteni, ter se trudijo delovati kot odgovorni globalni državljani.

Mednarodno srečanje bo tako priložnost za učenje učenja oz. t.i. prepoznavanje skupne poti, ki smo jo prehodili, in za deljenje izzivov ter osebnih in družbenih transformacij, ki smo jim bili na tej poti skupnega globalnega učenja priča. Obetamo si veliko zanimivih zgodb in izmenjave idej ter motivacije za nadaljnje delo na področju globalnega učenja med mladimi.

Več informacij:

http://scoutsguidesthinkingglobal.eu/
Alma Rogina (Društvo Humanitas), alma@humanitas.si
Barbara Tehovnik (ZSKSS), barbara.tehovnik@skavt.net