Ljubljanskim skavtom priznanje MOL

Ljubljanski skavti prijeli priznanje Mestne občine Ljubljana s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za delovanje v času migrantske krize.

V Ljubljani delujejo skavtinje in skavti v 5 stegih. Od prvih začetkov skavtske organizacije leta 1990 skavti sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, tako na državni kot tudi na lokalni ravni.

V zadnjih 20 letih se je zvrstilo veliko dogodkov in usposabljanj s področja zaščite in reševanja, na katera so se ljubljanski skavti odzvali. Naj omenimo le nekatere: tečaji prve in nujne medicinske pomoči, usposabljanja za postavitev začasnih bivališč, mestne vaje prve in nujne medicinske pomoči, vsakoletna mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov, izbori v Enoto reševalnih psov Mestne občine Ljubljana, pomoč ob poplavah leta 2009 in 2010 itd.

V obdobju med septembrom 2015 in junijem 2016 so skavti sodelovali pri pomoči in podpori sistema ZRP. V roku 48 ur so skupaj z OZRCO MU MOL osebjem, taborniki, OZRK Ljubljana in delom JGS opremili in vzpostavili delovanje treh nastanitvenih centrov v Ljubljani, ki so bili tedaj eni izmed prvih tovrstnih centrov v Sloveniji. Pomagali so pri prenosu opreme in hrane ter postavitvi postelj in šotorov.

V zimi 2015/2016 so zagotavljali prostovoljce za t. i. pomoč oz. podporo pri delovanju največjega regijskega nastanitvenega centra na Vrhniki. Spomladi in poleti 2016 so skavti pomagali pri deakativaciji treh nastanitvenih centrov v Ljubljani. Pomagali so pri prenosu in skladiščenju opreme ter pomagali pri čiščenju prostorov. V času t. i. migrantske krize so skavti skupaj z ostalim silami ZRP s številčnostjo, hitrim odzivom in pripravljenostjo predstavljali ključni element odziva na zahtevane naloge in potrebe.

Foto: Nika Rovan, Luka Novak