Namenite dohodnino

Ste vedeli, da lahko do 1 % svoje dohodnine namenite tudi Skavtom?

Na osnovi zakona o dohodnini (ZDoh-2) lahko vsi davčni zavezanci 1 % dohodnine namenijo nekaterimi ustanovam, med katerimi je tudi Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). Davčni zavezanec zaradi tega ne boste plačali več dohodnine, ampak se bo država odpovedala 1 % dohodnine in jo namenila skavtom (ZSKSS).

 

Kako nam lahko pomagate, ne da bi vas kaj stalo?

Dohodnino lahko namenite na dva načina:

1. način: Vsi, ki imate elektronski podpis, lahko oddate zahtevo za namenitev dela preko spletne strani E-davki (klik). Po prijavi na stran, poiščete na desni strani zavihek »Namenitev dela dohodnine« in vpišete našo davčno številko SI26611066 in kliknite »Oddaj vlogo«.

2. način: Spodaj se nahaja obrazec za namenitev dela dohodnine našemu društvu.

Prosimo, da ga dopolnete s svojimi podatki, prenesete kot PDF datoteko, natisnete, podpišete in pošljete na naslov pristojnega finančnega urada.

 

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko preko e-obrazca ali po pošti oddate do konca koledarskega leta.

Namenitev dela dohodnine velja do preklica in je ni potrebno obnavljati vsako leto, lahko pa kadarkoli spremenite upravičence.

Kako bomo sredstva porabili?

Zagotavljamo vam, da bo vaš prispevek koristno porabljen v dobro otrok in mladih, ki se trudijo spremeniti svet na bolje.

Prihodki od dohodnine nam bodo v veliko pomoč:

  • pri vzdrževanju skavtskega doma v Kočevskem rogu. Hišo zanj smo dobili v brezplačen dolgoročen najem. Pred kratkim smo jo uredili v skavtski dom, primeren za bivanje, kljub temu pa projekt ni zaključen. Poleg vzdrževanja je potrebnih še kar nekaj investicij;
  • pri izgradnji skavtske hiše v Štepanjskem naselju;
  • pri izdajanju strokovne literature za mladinske voditelje in našega glasila Skavtič;
  • pri usposabljanju voditeljev; vsako leto izvedemo nad deset enotedenskih uposabljanj, na katerih se mladi, ki želijo postati skavtsko voditelji, usposobijo za to poslanstvo;
  • pri izvajanju programa in projektov ZSKSS na državni in lokalni ravni;
  • pri nakupu opreme za stege.

Za vašo pripravljenost in pomoč se iskreno zahvaljujemo!