Namenite dohodnino

Na osnovi zakona o dohodnini (ZDoh-2) lahko vsi davčni zavezanci 0,5% dohodnine namenijo nekaterimi ustanovam, med katerimi je tudi Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). Davčni zavezanec zaradi tega ne boste plačali več dohodnine, ampak se bo država odpovedala 0,5% dohodnine in jo namenila skavtom (ZSKSS).

Kako nam lahko pomagaš, ne da bi te kaj stalo?

1. Natisni si obrazec (za vsakega davčnega zavezanca v družini po enega)

A) Obrazec (DOHODNINA) natisni obojestransko in ročno izpolni. Poštnina je tu že plačana. 

B) Izpolni spodnji obrazec, natisni in pošlji/odnesi. Poštnina tu še ni plačana.

2. Izpolnjene obrazce odnesi ali pošlji na davčni urad do 31.12.2018

Na tej spletni strani lahko najdeš svoj davčni urad. Obrazce, ki bodo pravočasno prispeli na davčni urad, bo Davčna uprava upoštevala še pri letošnji razdelitvi sredstev.

Kako bomo sredstva porabili?

Zagotavljamo ti, da bo vaš prispevek koristno porabljen v dobro otrok in mladih, ki se trudijo spremeniti svet na bolje.

Zlasti nam bodo prihodki od dohodnine v veliko pomoč:

  • pri vzdrževanju skavtskega doma v Kočevskem rogu. Hišo zanj smo dobili v brezplačen dolgoročen najem. Pred kratkim smo jo uredili v skavtski dom, primeren za bivanje, kljub temu pa projekt ni zaključen. Poleg vzdrževanja je potrebnih še kar nekaj investicij;
  • pri izgradnji skavtske hiše v Štepanjskem naselju;
  • pri izdajanju strokovne literature za mladinske voditelje in našega glasila Skavtič;
  • pri usposabljanju voditeljev; vsako leto izvedemo nad deset enotedenskih uposabljanj, na katerih se mladi, ki želijo postati skavtsko voditelji, usposobijo za to poslanstvo;
  • pri izvajanju programa in projektov ZSKSS na državni in lokalni ravni;
  • pri nakupu opreme za stege.

Za tvojo pripravljenost in pomoč se ti zahvaljujemo!