Slovenska skavtska organizacija

Slovenska skavtska organizacija (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih.

Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva.

ZSKSS ima približno 4500 aktivnih članov. Razdeljeni so v štiri starostne skupine (večinoma so stari od 6 do 30 let); vodi jih okoli 820 voditeljev prostovoljcev.

Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajamo s pomočjo skavtske metode, ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo.

Vsako leto izvedemo več kot 300 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja, pridobivanja veščin za samostojno življenje idr. Letno izvedemo tudi približno 12 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter več raznovrstnih projektov.

Imamo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, status nacionalne mladinske organizacije in smo člani svetovne skavtske organizacije WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

Več kot 100 prostovoljcev pomagalo v begunskih centrih

Pretekli vikend je Slovenijo dosegla skupina prebežnikov. Civilna zaščita Slovenije pod okriljem URSZR je enote v različnih krajih aktivirala za pomoč na terenu. Postavili smo preko 1500 ležišč v različnih centrih, postavljali šotore, postavljali pode, opremljali sobe z vso potrebno opremo.

Skavti smo ena izmed nevladnih organizacij, ki tudi delujemo pod okriljem CZ Slovenije. Imamo usposobljene enote za delo na terenu, enote za postavljanje zasilnih prebivališč. Že v četrtek, prejšnji teden smo bili poklicani na pomoč v Brežice, delovali smo v Ljubljani, pomagali v Gornji Radgoni, na Lendavi. Včeraj smo bili s skupino na Vrhniki. Na terenu je bilo približno 100 prostovoljcev, v vsaj 5 centrih. Dogovorjeni smo, da bomo pripravili programe za mlade družine, predvsem za otroke skupin in družin, ki se bodo zadrževale pri nas. Vodja lokalne enote iz Ankarana, Jasna Cupin pove, da so že v navezi z lokalnimi organizacijami ter se dogovarjajo za delavnice v centru na Debelem rtiču, kamor naj bi namestili predvsem mlade družine. Poleg tega smo bili v centru na Vrhniki in pomagali pri opremljanju prostorov. Mitja Markovič je bil vodja enote iz Krškega, ki je pomagala na Brežicah. Pravi, da so cel dan delali in postavljali šotore. Skavtom ni bilo problem, saj smo navajeni postavljanja šotorov (členarjev) in ravnanja z njimi. Postavljamo jih na vseh taborih. Naše znanje se je na terenu izkazalo. Že v naši obljubi smo prisegli, da bomo vestno izpolnjevali skavtske zakone, služili domovini in Bogu. Prisegli smo, da bomo pomagali svojemu bližnjemu, ne glede na to, kdo je, kaj je in kaj želi. Pokazali bomo profesionalno držo in v kolikor smo uradno s strani države aktivirani, vestno sledimo temu. Čeprav je večina naših članov mladoletnih, moramo biti voditelji zgled in vzor. Vzor je tudi odgovornost izpolnjevati naše dolžnosti in slediti temu. Nenazadnje smo si v organizaciji zadali, da bomo v naslednjih treh letih vzgajali za odgovornost do sebe, drugega in skavtstva. Skavti smo vedno pripravljeni!

Galerija slik